Mesačné výkazy a hromadné oznámenia

Mesačné výkazy a hromadné oznámenia sú najčastejšia téma, ktorú riešime so zamestnávateľmi. Musia mať presnú formu a musia k nám prísť v stanovenej lehote. Pre väčších zamestnávateľov je povinnosť zasielať ich elektronicky.