Lekár


Ktoré softvérové firmy budú službu poskytovať?

Capitol, CGM, Datalan, LCS, Prosoft, Stapro a Vyptech a PAP, Medicom. V dohľadnom čase budú mať službu DôveraLab implementovanú aj ICZ s Softprogres.

Čítať celú odpoveď
Som poistenec, zmenil som zdravotnú poisťovňu a mám platný opakovaný recept predpísaný pred 1.1.2019. Bude mi platiť po 1.1.2019

Podľa legislatíy by platiť mal. Žiaľ, NCZI meškalo s nasadením funkcionality ereceptu, ktorá by to umožnila. Preto ak si budete vyberať platný opakovaný predpis vytvorený v roku 2018 v priebehu januára 2019, nebude to fungovať a odporúčame vám dať si predpísať opakovaný recept znovu. NCZI nasadí potrebné úpravy ereceptu koncom januára 2019, takže potom by už výber na platný opakovaný recept predpísaný ešte v roku 2018 mal fungovať.

Čítať celú odpoveď
Od 1.1.2019 mi nefungujú služby ereceptu, nič som nemenil, ešte koncom roka mi všetko išlo. Overiť postenca aj systému mi funguj

Ak máte starú, neaktualizovanú verziu softvéru, je možné, že vám od zažiatku roka nefungujú niektoré služby ereceptu. NCZI od 1.1.2019 zastavilo podporu starých verzií služieb. Viac informácií vám vie poskytnúť váš dodávateľ softvéru.

Čítať celú odpoveď
Preplatí poisťovňa lekárni liek/dietetikum/pomôcku, ak ju predpísal všeobecný lekár na odporúčanie špecialistu, ktorý nemá zmluv

Nie. Zdravotná poisťovňa na základe legislatívy platnej od 1.1. 2019 takýto výber neprepláca. Odporúčajúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí byť zmluvný.

Čítať celú odpoveď
Môže lekár na oddelení v nemocnici predpisovať lieky?

Lekár môže od 1. januára 2019  predpísať pacientovi v posledný deň hospitalizácie lieky až na 30 dní. Predpis musí byť elektornický a v súlade s preskripčnými aj indikačnými obmedzeniami.

Čítať celú odpoveď
Môže lekár na opakovaný recept predpísať aj pomôcku?

Áno, legislatíva to od 1.januára 2019 dovoľuje pre konkrétny zoznam pomôcok, ktorý však Ministerstvo zdravotníctva SR musí najprv zverejniť vo vyhláške.

Čítať celú odpoveď
Budem vidieť, aj ktorý lekár v minulosti nejaké vyšetrenie objednal?

Áno, služba umožní pri zobrazení žiadanky vidieť aj meno lekára, ktorý vyšetrenie indikoval.

Čítať celú odpoveď
Budú všetky SVLZ pracoviská používať jednotnú žiadanku na vyšetrenie?

Každý poskytovateľ SVLZ v súčasnosti používa vlastné žiadanky na vyšetrenie. Dôvera nezasahuje do existujúcich procesov.

Čítať celú odpoveď
Uvidí aj Dôvera výsledky SVLZ vyšetrení?

Nie, Dôvera nie je oprávnená vidieť zdravotnú dokumentáciu pacienta a ani výsledky SVLZ vyšetrení.

Čítať celú odpoveď
Ak cez DôveraLab zistím, že pacient už mal zrealizované SVLZ vyšetrenie, ale ja ho chcem napriek tomu dať urobiť, môžem?

Budete postupovať rovnako ako v súčasnosti. Teda indikovať vyšetrenie je a zostane výhradnou kompetenciou lekára a služba DôveraLab vás v tom nebude obmedzovať.

Čítať celú odpoveď
Ak chcem žiadanku alebo výsledok vyšetrenia archivovať v zdravotnej dokumentácii pacienta, dostanem aj papierovú formu?

Pokiaľ potrebujete žiadanku alebo výsledok v papierovej forme, napríklad kvôli založeniu do zdravotnej dokumentácie, služba DôveraLab vás v tom nijako nelimituje. Papierovú žiadanku alebo výsledok vyšetrenia si môžete uložiť v elektronickej forme alebo vytlačiť kedykoľvek zo svojho softvéru.

Čítať celú odpoveď
Budem musieť spolupracovať len s tými laboratóriami, ktoré majú službu DôveraLab naimplementovanú?

Nie, Dôvera nebude do vášho výberu ani vzťahov s poskytovateľmi SVLZ zasahovať. DôveraLab vás nijako neobmedzuje v tom, kam zasielate vzorky svojich pacientov. Iba vám umožňuje vidieť v elektronickej podobe žiadanky a výsledky od pilotných SVLZ pracovísk. Ak ste teda vy alebo iní lekári dali vyšetriť vzorku pacienta do iného laboratória, tieto údaje v rámci služby DôveraLab zatiaľ neuvidíte. Pilotné laboratóriá však pokrývajú nadpolovičnú väčšinu žiadaniek pre našich poistencov, preto veríme, že dáta budú pre vás užitočné.

Čítať celú odpoveď
Výsledky SVLZ vyšetrení už vidím vo svojom softvéri, resp. na portáli laboratória. V čom je služba DôveraLab iná?

Zásadný rozdiel bude v zdieľaní výsledkov SVLZ vyšetrení medzi ošetrujúcimi lekármi pacienta. Dnes vidíte iba výsledky vami indikovaných SVLZ vyšetrení, výsledky od iných lekárov si zväčša pýtate formou vyžiadania na papieri. Naším cieľom pri službe DôveraLab je, aby ste si mohli v potrebnom rozsahu pozrieť elektronicky aj relevantné výsledky vyšetrení, ktoré indikoval pacientovi iný lekár. Je samozrejme vašou zodpovednosťou pristupovať iba k tým výsledkom pacienta, ktoré sú potrebné na správnu a efektívnu diagnostiku a liečbu.

Čítať celú odpoveď
Ja už modul na elektronické žiadanky v ambulantnom/nemocničnom softvéri mám. V čom je služba DôveraLab iná?

Váš súčasný modul zrejme zabezpečuje vytváranie elektronických žiadaniek a ich zasielanie do niektorého z laboratórií a následne čítanie výsledkov vyšetrení. Služba DôveraLab toto nenaruší a môžete s laboratóriom takto spolupracovať naďalej. Čo DôveraLab lekárom umožní, je zobrazovanie žiadaniek a príslušných výsledkov na daného pacienta aj od iných lekárov.

Čítať celú odpoveď
Od kedy je služba DôveraLab spustená?

DôveraLab sme spúšťali postupne od konca októbra 2017. Najprv sme zapojili SVLZ pracoviská (Alpha medical, Medirex, synlab a Klinickú biochémiu). V marci 2018 sme začali postupne spúšťať prevádzku v pilotných nemocniciach a ambulanciách. Od septembra 2018 sme zapojili ambulantný a nemocničný sektor. V roku 2019 ešte plánujeme spustiť PDG, poskytovateľa zobrazovacích SVLZ vyšetrení.

Čítať celú odpoveď
Späť