Preplatíme vám až 100 eur ročne za zubára

Na preventívnu prehliadku k zubárovi chodí len každý druhý dospelý človek. Potom vás to stojí zbytočné peniaze a váš chrup nie je v poriadku. Dbajte o zdravie svojich zubov a zubov svojich detí, chodievajte na preventívne prehliadky a my vás za to odmeníme. Budete mať zdravšie zuby a plnšiu peňaženku.

Preplatíme vám až 100 eur ročne za zubára

Máte u nás 50 € (2x25) alebo až 100 € (4x25) ročne

Všetkým našim poistencom, ktorí sú u nás dlhšie ako rok, prispejeme 4 krát ročne sumou 25 eur na vybrané ošetrenia. Ak ste u nás kratšie ako rok, prispejeme vám 2x25 eur ročne.

Na aké ošetrenia platí táto akcia?

Preplatíme vám najčastejšie stomatologické zdravotné výkony vrátane dentálnej hygieny, za ktoré si u zubára bežne doplácate. Táto ponuka sa nevzťahuje na kozmetické výkony a výkony estetickej medicíny.


Aké su podmienky pre získanie príspevku? 


  • Musíte mať vyrovnané nedoplatky
  • Máte absolvovanú preventívnu prehliadku v predchádzajúcom roku
  • Zubár je zmluvným partnerom poisťovne Dôvera
  • V Dôvere musíme evidovať informáciu o tom, kto je platiteľom poistného za poistenca
  • Zákonný zástupca maloletého poistenca, ktorý uplatňuje poskytnutie výhody Zdravé zuby v jeho mene, nesmie byť dlžníkom ani mať nepokryté obdobia poistenia v Dôvere
  • Poistenec sa riadne stará o svoj chrup, čo potvrdí dobrovoľným aktívnym zakliknutím prehlásenia v čase oznámenia čerpania výhody Zdravé zuby
  • Poistenec je poistený v Dôvere v čase podania oznámenia a žiadosti, ako i v čase poskytnutia výhody, teda k poslednému dňu lehoty na preplatenie príspevku

Ako na to?

1

Overte si tu či má váš zubár zmluvu s Dôverou. Ak ho v zozname nenájdete, nižšie v "Častých otázkach" vám poradíme ako ďalej.

2

Vyplňte žiadosť vo svojej Elektronickej pobočke (odkaz na žiadosť sa vám objaví hneď na titulnej stránke po prihlásení) alebo v aktualizovanej Mobilnej aplikácii. Musíte ju mať vyplnenú najneskôr v deň ošetrenia.

3

Vytlačte si žiadosť a dajte ju potvrdiť vášmu zubárovi. Zubár musí mať zmluvu s Dôverou.

4

Zaplaťte zubárovi za ošetrenie.

5

Pošlite potvrdenú žiadosť s dokladom o zaplatení (účtovný doklad) do Dôvery prostredníctvom Elektronickej pobočky (ako fotku alebo scan) alebo ju prineste do ktorejkoľvek pobočky Dôvery.

6

Peniaze vám pošleme na účet najneskôr do 90 dní od doloženia potvrdenej žiadosti s dokladom o zaplatení.

Preveríme, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Preveríme, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Poistite sa za 3 minúty

Pripravte si občiansky preukaz a prepoistite sa skôr, ako skončí vaša obľúbená pesnička.

Časté otázky

Nanašli ste, čo ste hľadali?

Prejsť do poradne

V takom prípade si priamo u svojho zubára overte, či nám vykazuje výkony on alebo to zaňho robí iný lekár v zdravotníckom zariadení, kde pracuje. Takáto situácia nastáva napríklad vtedy, keď je v jednom zariadení viacero zubných ambulancií a výkony za všetkých stomatológov do poisťovne vykazuje len jeden z nich (majiteľ, konateľ celého zariadenia). Toho pečiatka musí byť aj na žiadosti o zubný benefit.

Môže vám pomôcť vaša zdravotná karta v Elektronickej pobočke – pozrite si, ktorému zubárovi sme zaplatili za vašu preventívnu prehliadku.

Ak váš zubár a ani zariadenie, kde pracuje, nemá s nami zmluvu, nárok na zubný benefit nemáte.

V prípade, ak je vykonaná dentálna hygiena hygieničkou, ktorá pracuje pod poskytovateľom, s ktorým má Dôvera zmluvu, t. z., hygienička pracuje pod pečiatkou zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti , v takom prípade má poistenec nárok na benefit Zdravé zuby. Ak dentálna hygienička pracuje pod vlastnou pečiatkou, poistenec nárok na benefit nemá.

V jeden deň môžu byť preplatené najviac dve žiadosti a jedna z nich musí byť dentálna hygiena a druhá na ošetrenie zubov. Je to preto, že žiadosť o preplatenie sa automaticky páruje s reálne vykázanou zdravotnou starostlivosťou a teda, v jeden deň je možné absolvovať jedno Ošetrenie u zubára a jednu Dentálnu hygienu. Ak by sme od poistenca prijali v jeden deň viacero žiadostí na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu, nebolo by možné korektne ich spárovať s konkrétnou vykázanou zdravotnou starostlivosťou.

Áno, samozrejme, preventívna prehliadka môže byť vykonaná aj nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, poistenec nám však v takom prípade musí doložiť potvrdenie o jej absolvovaní.

Ak je suma na bloku nižšia ako 25 EUR, napr. 23 EUR, Dôvera preplatí sumu, ktorú poistenec uhradil lekárovi, teda 23 EUR, pričom sa mu zostatok do 25 EUR (v tomto prípade 2 EUR) nekumuluje k nevyčerpanému nároku. T. z., ak je u nás poistenec poistený viac ako 1 rok, po prvom čerpaní mu zostane nárok 3 x 25 EUR. Rovnako je to aj v prípade, ak poistenec platil u zubára viac ako 25 EUR, napr. 145 EUR, opíše síce sumu 145 EUR, ale preplatené mu bude 25 EUR (na čo ho po napísaní sumy poistenca upozorníme).

Presne tak. Ak poistenec ide na dentálnu hygienu a zubné ošetrenie v rovnaký deň a vie (alebo predpokladá), že suma za oba výkony (dentálnu hygienu a ošetrenie bude viac ako 25 EUR) môže si v jeden deň podať samostatnú žiadosť na zubné ošetrenie a samostatnú na dentálnu hygienu. V tom prípade má ku každej doloženej potvrdenej žiadosti od lekára nárok na 25 EUR. Napr. ak za dentálnu hygienu platil 30 EUR a za ošetrenie zubov 40 EUR, má v jeden deň nárok na 2 x 25 EUR. Ak by to tak urobil aj druhý krát v roku, vie v jednom roku vyčerpať na 2x celý benefit.

Nevyčerpaný zostatok sa neprenáša do ďalšieho roka. Na každý rok má poistenec nárok presne 4x (resp. 2x) 25 EUR. Ak to nevyčerpá, na konci roku mu nevyčerpaný nárok prepadne (resp. nevyčerpaná časť) a od 1.1. nasledovného roka má nových 4 x 25 EUR.

V rámci benefitu Zdravé zuby budeme poistencom prispievať práve na takú dentálnu hygienu, ktorá nie je vykázaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zdravotnej poisťovni, a teda sme ju poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti my ako poisťovňa nezaplatili. Sú to tie najčastejšie výkony dentálnej hygieny, za ktoré si poistenec zvykne u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti doplácať. Všetky tieto s doplatkom, na ktoré bude môcť poistenec čerpať benefit Zdravé zuby, sú uvedené v bode 4b) Kritérií.