Preplatíme vám až 100 eur ročne za zubára

Na preventívnu prehliadku k zubárovi chodí len každý druhý dospelý človek. Dbajte o zdravie svojich zubov a zubov svojich detí, chodievajte na preventívne prehliadky a my vás za to odmeníme. Budete mať zdravšie zuby a plnšiu peňaženku. Navyše pre vás máme novinku. Ak si príspevok na ošetrenie uplatníte v Elektronickej pobočke, od 11. júna nemusíte tlačiť žiadosť a nie je potrebné ani jej potvrdenie u zubného lekára. Postačí doklad o zaplatení za ošetrenie. V mobilnej aplikácii Dôvera bude rovnaký postup platiť od 17.júna .

Preplatíme vám až 100 eur ročne za zubára

Máte u nás 50 € (2x25) alebo až 100 € (4x25) ročne

Všetkým našim poistencom, ktorí sú u nás dlhšie ako rok, prispejeme 4 krát ročne sumou 25 eur na vybrané ošetrenia. Ak ste u nás kratšie ako rok, prispejeme vám 2x25 eur ročne.

Na aké ošetrenia platí táto akcia?

Preplatíme vám najčastejšie stomatologické zdravotné výkony vrátane dentálnej hygieny, za ktoré si u zubára bežne doplácate. Táto ponuka sa nevzťahuje na kozmetické výkony a výkony estetickej medicíny.


Aké su podmienky pre získanie príspevku? 


  • Musíte mať vyrovnané nedoplatky
  • Máte absolvovanú preventívnu prehliadku v predchádzajúcom roku
  • Zubár je zmluvným partnerom poisťovne Dôvera
  • V Dôvere musíme evidovať informáciu o tom, kto je platiteľom poistného za poistenca
  • Zákonný zástupca maloletého poistenca, ktorý uplatňuje poskytnutie výhody Zdravé zuby v jeho mene, nesmie byť dlžníkom ani mať nepokryté obdobia poistenia v Dôvere
  • Poistenec sa riadne stará o svoj chrup, čo potvrdí dobrovoľným aktívnym zakliknutím prehlásenia v čase oznámenia čerpania výhody Zdravé zuby
  • Poistenec je poistený v Dôvere v čase podania oznámenia a žiadosti, ako i v čase poskytnutia výhody, teda k poslednému dňu lehoty na preplatenie príspevku

Ako na to?

1

Overte si tu či má váš zubár zmluvu s Dôverou. Ak ho v zozname nenájdete, nižšie v "Častých otázkach" vám poradíme ako ďalej.

2

Vyplňte jednoduché oznámenie vo svojej Elektronickej pobočke, prípadne v mobilnej aplikácii Dôvera alebo požiadajte o vyplnenie v pobočke Dôvery najneskôr v deň ošetrenia.

3

Ak si príspevok na zubné ošetrenie uplatňujete v mobilnej aplikácii Dôvera do 16. júna, vytlačte si žiadosť a dajte ju potvrdiť svojmu zubárovi. Ak si ho uplatňujete v  Elektronickej pobočke, od 11.6. 2019 si žiadosť netlačíte a nedávate ju potvrdzovať zubárovi. Od 17. júna nebude potrebné tlačiť žiadosť a potvrdzovať ju u zubného lekára ani pri uplatňovaní príspevku prostredníctvom mobilnej aplikácie.

4

Zaplaťte zubárovi za ošetrenie.

5

Pošlite potvrdenú žiadosť s dokladom o zaplatení (účtovný doklad) do Dôvery prostredníctvom mobilnej aplikácie Dôvera ako fotku alebo scan, alebo ju prineste do ktorejkoľvek pobočky Dôvery. Ak si uplatňujete príspevok cez Elektronickú pobočku, od 11.6.2019 nám pošlite už len fotku alebo scan dokladu o zaplatení, potvrdená žiadosť od zubného lekára už nebude potrebná.

6

Peniaze vám pošleme na účet najneskôr do 90 dní od doloženia potvrdenej žiadosti s dokladom o zaplatení, ak si príspevok uplatňujete cez mobilnú aplikáciu Dôvera. Pri uplatňovaní príspevku cez Elektronickú pobočku od 11.6.2019 vám peniaze zašleme do 90 dní od doloženia dokladu o zaplatení.

Preveríme, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Preveríme, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Poistite sa za 3 minúty

Pripravte si občiansky preukaz a prepoistite sa skôr, ako skončí vaša obľúbená pesnička.

Časté otázky

Nanašli ste, čo ste hľadali?

Prejsť do poradne

V takom prípade si priamo u svojho zubára overte, či nám vykazuje výkony on alebo to zaňho robí iný lekár v zdravotníckom zariadení, kde pracuje. Takáto situácia nastáva napríklad vtedy, keď je v jednom zariadení viacero zubných ambulancií a výkony za všetkých stomatológov do poisťovne vykazuje len jeden z nich (majiteľ, konateľ celého zariadenia). Toho pečiatka musí byť aj na žiadosti o zubný benefit.

Môže vám pomôcť vaša zdravotná karta v Elektronickej pobočke – pozrite si, ktorému zubárovi sme zaplatili za vašu preventívnu prehliadku.

Ak váš zubár a ani zariadenie, kde pracuje, nemá s nami zmluvu, nárok na zubný benefit nemáte.

Dôležité sú údaje na doklade o zaplatení. Ak dentálna hygienička pracuje pod poskytovateľom, s ktorým má Dôvera zmluvu a na doklade o zaplatení sú údaje tohto zazmluvneného poskytovateľa, máte nárok na príspevok. Ak hygienička pracuje samostatne a na doklade sú uvedené jej údaje, príspevok nemôžeme poskytnúť.

V jeden deň môžete podať najviac dve žiadosti - jednu za dentálnu hygienu a jednu za ošetrenie zubov. Je to preto, že žiadosť o preplatenie sa automaticky páruje s reálne vykázanou zdravotnou starostlivosťou a v jeden deň je možné absolvovať maximálne jedno ošetrenie u zubára a jednu dentálnu hygienu. Zároveň však platí, že ďalšiu žiadosť môžete podať až po doložení dokladu o zaplatení k predchádzajúcej žiadosti. Ak stihnete doložiť doklady o zaplatení k prvej žiadosti, môžete následne podať v ten istý deň druhú žiadosť na iný typ výkonu ako je ten, na ktorý ste podali prvú žiadosť.

Áno, preventívna prehliadka môže byť vykonaná aj nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v takom prípade nám však musíte doložiť potvrdenie o jej absolvovaní.

Ak je suma na doklade o zaplatení nižšia ako 25 €, príspevok bude zodpovedať tejto sume . Ak ste platili napr. 23 €, preplatíme vám 23 €. Zostatok do 25 € (v tomto prípade 2 €) sa nekumuluje k nevyčerpaným príspevkom. Ak ste u nás poistený viac ako 1 rok, po prvom čerpaní vám zostane nárok na 3 x 25 €. Ak je suma na doklade vyššia ako 25 €, príspevok bude 25 €. Ak ste platili napr. 145 €, v žiadosti síce uvediete sumu 145 € podľa dokladu, ale preplatiť vám môžeme iba 25 €.

V jeden deň môžu byť preplatené najviac dve žiadosti a jedna z nich musí byť dentálna hygiena a druhá na ošetrenie zubov. Je to preto, že žiadosť o preplatenie sa automaticky páruje s reálne vykázanou zdravotnou starostlivosťou a teda, v jeden deň je možné absolvovať jedno Ošetrenie u zubára a jednu Dentálnu hygienu. Ak by sme od poistenca prijali v jeden deň viacero žiadostí na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu, nebolo by možné korektne ich spárovať s konkrétnou vykázanou zdravotnou starostlivosťou. Zároveň platí, že ďalšiu žiadosť si môžete podať až po doložení dokladov o zaplatení k predchádzajúcej/nevydokladovanej žiadosti.

Od 17.6.2019 stačí podať pre uplatnenie benefitu len elektronickú žiadosť cez Elektronickú pobočku alebo mobilnú aplikáciu Dôvera. Ako doklad o absolvovaní zubného ošetrenia alebo dentálnej hygieny priložíte po návšteve zubára k žiadosti fotku alebo sken dokladu o zaplatení. Žiadnu papierovú žiadosť nepotrebujete.

V jeden deň si môžete podať dve žiadosti - jednu za zubné ošetrenie a druhú za dentálnu hygienu. Druhú žiadosť však môžete podať až po doložení dokladov o zaplatení k predchádzajúcej žiadosti.

Napr. ak máte na jeden deň naplánované zubné ošetrenie aj dentálnu hygienu, zoberiete si od zubára za oba výkony doklady o zaplatení. Potrebujeme samostatný doklad o úhrade za ošetrenie a samostatný doklad za dentálnu hygienu. Najneskôr v deň návštevy zubára si podáte v mobilnej aplikácii Dôvera jednu žiadosť za zubné ošetrenie a priložíte fotku alebo sken dokladu o úhrade za zubné ošetrenie. Po priložení dokladu o zaplatení za ošetrenie hneď môžete podať druhú žiadosť za dentálnu hygienu a priložiť k nej fotku alebo sken dokladu. Po doložení dokladu o úhrade k druhej žiadosti môžete podať ďalšiu žiadosť, ktorá sa však už musí viazať na ošetrenie alebo dentálnu hygienu za iný deň (v jeden deň si poistenec môže podať podať najviac dve žiadosti na dva rôzne typy výkonov).