Preplatíme vám až 100 eur ročne za zubára

Na preventívnu prehliadku k zubárovi chodí len každý druhý dospelý človek. Potom váš chrup nie je v poriadku a to stojí zbytočné peniaze. Dbajte o zdravie svojich zubov a zubov svojich detí, chodievajte na preventívne prehliadky a my vás za to odmeníme. Budete mať zdravšie zuby a plnšiu peňaženku. Už si nemusíte tlačiť žiadosť ani nič potvrdzovať u zubára. Pre získanie príspevku vám stačí podať elektronickú žiadosť a následne priložiť doklad o zaplatení.

Preplatíme vám až 100 eur ročne za zubára

Ako požiadať o benefit?

Cez Elektronickú pobočku:

Cez mobilnú aplikáciu Dôvera:

Máte u nás 50 € (2x25) alebo až 100 € (4x25) ročne

Všetkým poistencom, ktorí sú u nás dlhšie ako rok, prispejeme štyrikrát ročne sumou 25 € na vybrané ošetrenia. Ak ste u nás kratšie ako rok, prispejeme vám dvakrát ročne sumou 25 €.

Na aké ošetrenia platí táto akcia?

Preplatíme vám najčastejšie zdravotné výkony u zubára, za ktoré si bežne doplácate, vrátane dentálnej hygieny. Táto ponuka sa nevzťahuje na kozmetické výkony a výkony estetickej medicíny.


Aké su podmienky pre získanie príspevku? 


  • Musíte mať vyrovnané nedoplatky
  • Máte absolvovanú preventívnu prehliadku v predchádzajúcom roku
  • Zubár je zmluvným partnerom poisťovne Dôvera
  • V Dôvere musíme evidovať informáciu o tom, kto je platiteľom poistného za poistenca
  • Ak ste zákonným zástupcom maloletého poistenca a žiadate o príspevok v jeho mene, nesmiete byť dlžníkom ani mať nepokryté obdobia poistenia v Dôvere
  • Staráte sa o svoj chrup, čo potvrdíte zakliknutím prehlásenia pri podávaní žiadosti
  • Ste poistený v Dôvere v čase podania žiadosti, v čase doloženia fotky daňového dokladu o zaplatení, ako i v čase poskytnutia benefitu, teda k poslednému dňu lehoty na preplatenie príspevku

Ako na to?

1

Tu si overte , či má váš zubár zmluvu s Dôverou. Ak ho v zozname nenájdete, nižšie v "Častých otázkach" vám poradíme ako ďalej.

2

Vyplňte žiadosť v mobilnej aplikácii Dôvera alebo vo svojej  Elektronickej pobočke najneskôr v deň ošetrenia. Žiadosť môžete podať najskôr 90 dní pred ošetrením.

3

Navštívte svojho zubára. Zubár musí mať zmluvu s Dôverou.

4

Zaplaťte zubárovi za ošetrenie a nezabudnite si vypýtať doklad o zaplatení.

5

Ak žiadate o príspevok cez mobilnú aplikáciu a váš doklad o úhrade obsahuje QR kód, môžete ho v žiadosti naskenovať. Ak váš doklad o úhrade neobsahuje QR kód, je potrebné dátum, čas a číslo dokladu v žiadosti vypísať ručne.

6

Priložte fotku alebo sken dokladu o úhrade.

7

Doplňte celkovú sumu z dokladu o úhrade a dátum ošetrenia. Označte, či ste absolvovali zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu.

8

 Všetky potrebné náležitosti urobte do 30 dní po ošetrení.

9

 Najneskôr 90 dní od doloženia fotky alebo skenu dokladu o úhrade vám peniaze pošleme na bankový účet.

Preveríme, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Preveríme, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Poistite sa za 3 minúty

Pripravte si občiansky preukaz a prepoistite sa skôr, ako skončí vaša obľúbená pesnička.

Časté otázky

Nanašli ste, čo ste hľadali?

Prejsť do poradne

V takom prípade si priamo u svojho zubára overte, či nám vykazuje výkony on alebo to zaňho robí iný lekár v zdravotníckom zariadení, kde pracuje. Takáto situácia nastáva napríklad vtedy, keď je v jednom zariadení viacero zubných ambulancií a výkony za všetkých stomatológov do poisťovne vykazuje len jeden z nich (majiteľ, konateľ celého zariadenia). Toho pečiatka musí byť aj na žiadosti o zubný benefit.

Môže vám pomôcť vaša zdravotná karta v Elektronickej pobočke – pozrite si, ktorému zubárovi sme zaplatili za vašu preventívnu prehliadku.

Ak váš zubár a ani zariadenie, kde pracuje, nemá s nami zmluvu, nárok na zubný benefit nemáte.

Dôležité sú údaje na doklade o zaplatení. Ak dentálna hygienička pracuje pod poskytovateľom, s ktorým má Dôvera zmluvu a na doklade o zaplatení sú údaje tohto zazmluvneného poskytovateľa, máte nárok na príspevok. Ak hygienička pracuje samostatne a na doklade sú uvedené jej údaje, príspevok nemôžeme poskytnúť.

V jeden deň môžete podať najviac dve žiadosti - jednu za dentálnu hygienu a jednu za ošetrenie zubov. Je to preto, že žiadosť o preplatenie sa automaticky páruje s reálne vykázanou zdravotnou starostlivosťou a v jeden deň je možné absolvovať maximálne jedno ošetrenie u zubára a jednu dentálnu hygienu. Zároveň však platí, že ďalšiu žiadosť môžete podať až po doložení dokladu o zaplatení k predchádzajúcej žiadosti. Ak stihnete doložiť doklady o zaplatení k prvej žiadosti, môžete následne podať v ten istý deň druhú žiadosť na iný typ výkonu ako je ten, na ktorý ste podali prvú žiadosť.

Áno, preventívna prehliadka môže byť vykonaná aj nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v takom prípade nám však musíte doložiť potvrdenie o jej absolvovaní.

Ak je suma na doklade o zaplatení nižšia ako 25 €, príspevok bude zodpovedať tejto sume . Ak ste platili napr. 23 €, preplatíme vám 23 €. Zostatok do 25 € (v tomto prípade 2 €) sa nekumuluje k nevyčerpaným príspevkom. Ak ste u nás poistený viac ako 1 rok, po prvom čerpaní vám zostane nárok na 3 x 25 €. Ak je suma na doklade vyššia ako 25 €, príspevok bude 25 €. Ak ste platili napr. 145 €, v žiadosti síce uvediete sumu 145 € podľa dokladu, ale preplatiť vám môžeme iba 25 €.

V jeden deň môžu byť preplatené najviac dve žiadosti a jedna z nich musí byť dentálna hygiena a druhá na ošetrenie zubov. Je to preto, že žiadosť o preplatenie sa automaticky páruje s reálne vykázanou zdravotnou starostlivosťou a teda, v jeden deň je možné absolvovať jedno Ošetrenie u zubára a jednu Dentálnu hygienu. Ak by sme od poistenca prijali v jeden deň viacero žiadostí na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu, nebolo by možné korektne ich spárovať s konkrétnou vykázanou zdravotnou starostlivosťou. Zároveň platí, že ďalšiu žiadosť si môžete podať až po doložení dokladov o zaplatení k predchádzajúcej/nevydokladovanej žiadosti.

Od 17.6.2019 stačí podať pre uplatnenie benefitu len elektronickú žiadosť cez Elektronickú pobočku alebo mobilnú aplikáciu Dôvera. Ako doklad o absolvovaní zubného ošetrenia alebo dentálnej hygieny priložíte po návšteve zubára k žiadosti fotku alebo sken dokladu o zaplatení. Žiadnu papierovú žiadosť nepotrebujete.

V jeden deň si môžete podať dve žiadosti - jednu za zubné ošetrenie a druhú za dentálnu hygienu. Druhú žiadosť však môžete podať až po doložení dokladov o zaplatení k predchádzajúcej žiadosti.

Napr. ak máte na jeden deň naplánované zubné ošetrenie aj dentálnu hygienu, zoberiete si od zubára za oba výkony doklady o zaplatení. Potrebujeme samostatný doklad o úhrade za ošetrenie a samostatný doklad za dentálnu hygienu. Najneskôr v deň návštevy zubára si podáte v mobilnej aplikácii Dôvera jednu žiadosť za zubné ošetrenie a priložíte fotku alebo sken dokladu o úhrade za zubné ošetrenie. Po priložení dokladu o zaplatení za ošetrenie hneď môžete podať druhú žiadosť za dentálnu hygienu a priložiť k nej fotku alebo sken dokladu. Po doložení dokladu o úhrade k druhej žiadosti môžete podať ďalšiu žiadosť, ktorá sa však už musí viazať na ošetrenie alebo dentálnu hygienu za iný deň (v jeden deň si poistenec môže podať podať najviac dve žiadosti na dva rôzne typy výkonov).