Kedy dostanem preukaz poistenca?

Preukaz poistenca sme poslali doporučene všetkým novým poistencom začiatkom decembra 2021. Prišiel vám na vašu adresu alebo do pobočky - podľa toho, ktorú možnosť ste si zvolili v prihláške do poisťovne. Ak ste si do 10 pracovných dní nestihli list vyzdvihnúť na pošte, čaká vás v pobočke Dôvery, ktorá je najbližšie k miestu vášho trvalého bydliska. E-mailom alebo SMS správou sme vám oznámili, že už máte preukaz poistenca v pobočke - ak ste v prihláške do poisťovne uviedli aj svoj e-mail alebo mobil. Viac o mobilnej aplikácii