Komu musím oznámiť, že som zmenil zdravotnú poisťovňu?

Zmenu poisťovne je potrebné nahlásiť len svojmu zamestnávateľovi, najneskôr do 8. januára 2021. Zmenu poisťovne nemusíte nahlasovať žiadnemu svojmu lekárovi (ani všeobecnému lekárovi, ani lekárom špecialistom), ani predchádzajúcej zdravotnej poisťovni. Pozor, ak ste od podania prihlášky zmenili aj zamestnávateľa , oznámte nám to, prosím, do 8. januára 2021. Rovnako postupujte, ak ste sa medzičasom stali samoplatiteľom, SZČO alebo ak máte viacerých platiteľov poistného (viacerých zamestnávateľov). Ak ste sa po podaní prihlášky zaregistrovali na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, oznamovať to nemusíte. Túto informáciu nám oznamuje úrad práce automaticky. Ako nám môžete oznámiť zmenu? cez Elektronickú pobočku MojaDôvera cez kontaktný formulár - zvoľte možnosť Odoslať doklad, tlačivo, dávku a vložte Oznámenie poistenca/platiteľa poistného v hociktorej pobočke podaním tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného Stiahnuť oznámenie o zmene platiteľa