DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. eviduje ponuku nižšej ceny bodu v rámci špecializačného odboru lekárska genetika pre agregované výkony uvedené nasledovne:


Kód výkonu

Názov
výkonu

Návrh ceny v Eur

7220A

Základné vyšetrenie cystickej fibrózy (gén CFTR), vyšetrenie mutácie F508del pri E84 (postnatálne vyšetrenie)

35

7220B

Rozšírené vyšetrenie cystickej fibrózy (gén CFTR), vyšetrenie 50 najčastejších bodových mutácií pri E84 (postnatálne vyšetrenie)

220

7229

Vyšetrenie iných zápalov ženských panvových orgánov (mimo chlamýdií a HPV)

30

7230B

Vyšetrenie delécií v AZF oblasti Y - chromozómu (oblasti a/b/c) pri mužskej neplodnosti pri oligo-azoospermii

105

7236A

Vyšetrenie na myeloprolif. ochorenia - esenciálna trombocytóza, polycytémia vera, osteomyelofibróza, MG

220

7236B

Vyšetrenie na myeloprolif. ochorenia - esenciálna trombocytóza, polycytémia vera, osteomyelofibróza, MG + CG

270

7237A

Základné vyšetrenie Wilsonovej choroby (gén ATP7B), mutácia H1069Q

20

7237B

Rozšírené vyšetrenie Wilsonovej choroby (gén ATP7B), štyri najčastejšie mutácie 3402delC, W779X, R778G, 1340del 4

40

7237C

Kompletné vyšetrenie Wilsonovej choroby (gén ATP7B), 21 exónov

985

7239A

Vyšetrenie trombofilných mutácií - základný set (faktor V a II)

39

7239B

Vyšetrenie trombofilných mutácií - MTHFR polymorfizmy C677T a A1298C, po predošlom vyšetrení hladiny homocysteínu

17

7239C

Vyšetrenie trombofilných mutácií - každá ďalšia mutácia

17

9901

Neurofibromatóza typ 1 NF1 (64 exónov)

1500

9903

Noonanovej a jemu podobné syndrómy PTPN11 (4-15 exónov)

700

9903A

Noonanovej a jemu podobné syndrómy SOS1 (3 exóny)

300

9903B

Noonanovej a jemu podobné syndrómy RAF ( 4 exóny)

400

9903C

Noonanovej a jemu podobné syndrómy ( BRAF 7 exónov)

560

9903D

Noonanovej a jemu podobné syndrómy ( KRAS 4 exónov)

80

9903E

Noonanovej a jemu podobné syndrómy NRAS(4 exóny)

300

9903F

Noonanovej a jemu podobné syndrómy MEK1 (3 exóny)

230

9903G

Noonanovej a jemu podobné syndrómy MEK2 ( 3 exóny)

230

9903H

Noonanovej a jemu podobné syndrómy CBL ( 3 exóny)

230

9903I

Noonanovej a jemu podobné syndrómy HRAS ( 4 exóny)

300

9903J

Noonanovej a jemu podobné syndrómy SHOC2 ( 1 exón)

80

9904

Legiusov syndróm SPRED1 (7 exónov)

500

9910

Gilbertov syndróm UGT1A1 (5 exónov)

40

9919

Autozómovo dominantná polycystická choroba obličiek PKD1 (46 exónov)

1750

9919A

Autozómovo dominantná polycystická choroba obličiek PKD2 (15 exónov)

700

9925

Bartterov syndróm CLCNKB (20 exónov)

1200

9928

Vyšetrenie trombofilných mutácií -základný set faktor V a II

50

9929

Vyšetrenie trombofilných mutácií-každá ďalšia mutácia

18

9930

Vyšetrenie trombofilných mutácií - MTHFR polymorfizmy po predošlom vyšetrení hladiny homocysteínu

18

9931

Vstupné vyšetrenie chimérizmu po transplantácii krvotvorných buniek

900

9932

Kontrolné vyšetrenie chimérizmu po transplantácii krvotvorných buniek

300

9950

Detekcia mutácií génu EGFR (detekcia mutácií v exónoch 18, 19, 20, 21)

300

9954A

Detekcia mutácií génu BRCA1 (1 gén - 23 exónov)

895

9955

Detekcia mutácií génu BRCA2 (1 gén - 27 exónov)

1075

9955b

Detekcia štruktúrových genómových prestavieb génu BRCA1 alebo BRCA2 (výkon za 1 gén),

83

9970a

Detekcia mutácií génu RET u pokrvného príbuzného (1 exón)

85

9972

Detekcia mutácií génu BRAF (detekcia mutácií v kodóne 600)

150

9977

Detekcia stavu ALK génu v nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC)

350

9999A

Vstupné vyšetrenie chimerizmu po transplantácii krvotvorných buniek, vstupná typizácia, porovnanie DNA darcu a

900

9999B

Kontrolné vyšetrenie chimerizmu po transplantácii krvotvorných buniek, MG

225

9999C

Expresia génov pre topoizomerázy

200

9999E

DPYD (3 exóny)

90

9999J

MSH6 (celý gén,18 fragmentov)

995

9999K

MLPA, MLH1, MSH2

83

9999L

CDH1(celý gén,16 fragmentov)

995

V Bratislave dňa: 30.06.2020