Úradná tabuľa

Zverejnenie nižšej ceny k 30.06.2020

Zverejnenie nižšej ceny k 30.06.2020

zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 7 ods. 12 Zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 30.06.2020 nasledovne.
Čítajte ďalej
Zverejnenie nižšej ceny

Zverejnenie nižšej ceny

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 7 ods. 12 Zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 31.12.2019 nasledovne.
Čítajte ďalej
Oznámenie o úhradách opráv špeciálneho zdravotníckeho materiálu a refundácie platieb za náhradné diely

Oznámenie o úhradách opráv špeciálneho zdravotníckeho materiálu a refundácie platieb za náhradné diely

Zdravotná poisťovňa Dôvera s platnosťou od 1. januára 2019 ukončuje preplácanie opráv špeciálneho zdravotníckeho materiálu a refundácie platieb za náhradné diely k špeciálnemu zdravotníckemu materiálu.
Čítajte ďalej
Realizácia projektu Implementácie systému Elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení

Realizácia projektu Implementácie systému Elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení

V rámci Nástroja na prepájanie Európy CEF Telecom vyhlásila Európska komisia na rok 2017 tri výzvy na podávanie projektov. Jednou z nich bola výzva Elektronická výmena údajov sociálneho zabezpečenia (EESSI) – Integrácia, kvalifikácia a nasadanie do prevádzky národných systémov sociálneho zabezpečenia s EESSI.
Čítajte ďalej
Štatút súťaže - Vyhraj knihy pre verných poistencov

Štatút súťaže - Vyhraj knihy pre verných poistencov

Čítajte ďalej