Úradná tabuľa

Kritériá pre schvaľovanie úhrady lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny

Kritériá pre schvaľovanie úhrady lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. zverejňuje kritériá, na základe ktorých postupuje pri schvaľovaní úhrady lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v súlade s § 88 ods. 7 a 8 zákona č. 363/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytnutých v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Čítajte ďalej
Zverejnenie nižšej ceny

Zverejnenie nižšej ceny

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 7 ods. 12 zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 31.12.2016
Čítajte ďalej
Zdravotná starostlivosť v zahraničí

Zdravotná starostlivosť v zahraničí

Návšteva ambulancie či nemocnice za hranicami Slovenska nie je ničím nezvyčajným. Či už sa rozhodnete plánovane podstúpiť zákrok v cudzine, alebo sa vám na dovolenke náhle zhoršil zdravotný stav, je dobré vedieť, aké pravidlá platia pri využití zahraničnej zdravotnej starostlivosti.
Čítajte ďalej
Kritériá na poskytnutie Príspevku na úhradu vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A a B

Kritériá na poskytnutie Príspevku na úhradu vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A a B

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) poskytne poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho písomnej žiadosti príspevok na úhradu vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A a B (ďalej len „Príspevok“).
Čítajte ďalej
Kritériá na poskytnutie príspevku na úhradu vakcíny proti vírusu HPV

Kritériá na poskytnutie príspevku na úhradu vakcíny proti vírusu HPV

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) poskytne poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho písomnej žiadosti príspevok na úhradu vakcíny proti vírusu HPV (ďalej len „Príspevok“).
Čítajte ďalej