Úradná tabuľa

Kritériá na poskytnutie Príspevku na úhradu vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A a B

Kritériá na poskytnutie Príspevku na úhradu vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A a B

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) poskytne poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho písomnej žiadosti príspevok na úhradu vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A a B (ďalej len „Príspevok“).
Čítajte ďalej
Kritériá na poskytnutie príspevku na úhradu vakcíny proti vírusu HPV

Kritériá na poskytnutie príspevku na úhradu vakcíny proti vírusu HPV

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) poskytne poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho písomnej žiadosti príspevok na úhradu vakcíny proti vírusu HPV (ďalej len „Príspevok“).
Čítajte ďalej
Kritériá na preplatenie vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A

Kritériá na preplatenie vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) preplatí poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho písomnej žiadosti cenu vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A (ďalej len „Vakcína“).
Čítajte ďalej
Kritériá na poskytnutie Príspevku na úhradu vakcíny proti kliešťovej encefalitíde

Kritériá na poskytnutie Príspevku na úhradu vakcíny proti kliešťovej encefalitíde

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) poskytne poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho písomnej žiadosti príspevok na úhradu vakcíny proti kliešťovej encefalitíde (ďalej len „Príspevok“).
Čítajte ďalej
Kritériá na schválenie úhrady doplatku za liek

Kritériá na schválenie úhrady doplatku za liek

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. môže podľa § 88 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zákona č. 363/2011 Z.z.“) uhradiť poistencovi na základe jeho predchádzajúcej žiadosti sumu doplatku za liek, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá:
Čítajte ďalej