Súťaž o wellness pobyt

Pravidlá súťaže „Vyhrajte wellness pobyt pre 4 osoby “

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Vyhrajte wellness pobyt pre 4 osoby“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 6. do 27. 6. 2022

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.

(ďalej len „Účastník súťaže”)
Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý napíše do komentára, koho by so sebou vzal na pobyt.
Usporiadateľ vyžrebuje 1 výhercu.

Úplné znenie statusu:

Vyhrajte wellness pobyt pre 4 osoby Doprajte si relax na Slovensku s rodinou alebo kamarátmi.
Napíšte nám do komentára, koho by ste so sebou na wellness vzali a nezabudnite tiež sledovať náš profil @dovera_zdravotna_poistovna