Keď potrebujete zdravotnícku pomôcku

Barly, vozíčky, chodítka a iné pomôcky. Súvisia s liečbou ochorení a máte na ne nárok po splnení zákonných podmienok. Niektoré zo zákona prepláca vaša zdravotná poisťovňa, iné si hradíte čiastočne alebo v plnej výške.

Aktualizované: 15. 07. 2015

Ktoré a za koľko

Keď potrebujete zdravotnícku pomôcku Či pomôcku potrebujete, posudzuje váš lekár, ktorý vám ju aj predpisuje. Zároveň vás informuje, či budete za pomôcku doplácať alebo ju v plnej výške uhradíme my.

Zoznam pomôcok registrovaných na Slovensku nájdete na tejto stránke. Môžu byť viazané na lekársky poukaz alebo voľnopredajné. Voľnopredajné sa dajú kúpiť v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok bez lekárskeho poukazu. Zmluvy máme so všetkými na Slovensku.

Voľnopredajné pomôcky si platíte v plnej výške. Zdravotnícke pomôcky viazané na lekársky poukaz preplácame plne alebo čiastočne.

Podobne ako lieky, aj zdravotnícke pomôcky, ktoré sa predávajú na Slovensku, prechádzajú oficiálnou registráciou. Či a ako ich preplácajú zdravotné poisťovne, rozhoduje ministerstvo zdravotníctva na základe odporúčania kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky. 

Vždy je aspoň jeden základný funkčný typ pomôcky plne hradený, a teda nič zaň neplatíte.

Na počkanie aj so schválením

Bežné zdravotnícke pomôcky (paličky, barle, obväzy, plienky, chodítka, ...) si po ich predpísaní ošetrujúcim lekárom rovno vyberiete vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v lekárni. 

Finančne náročnejšie zdravotné pomôcky schvaľuje náš revízny lekár. Do tejto skupiny patria najmä vozíky, postele, inzulínové pumpy a príslušenstvo. Žiadosť, prípadne aj lekársky poukaz nám doručte:

Požičanie pomôcky

Niektoré pomôcky si môžete požičať. Patria sem pomôcky určené na dlhodobú domácu oxygenoterapiu – oxygenátory a domáca pľúcna ventilácia. Prístroje požičiavame na toľko dní, koľko potrebujete.

Keď sa niečo pokazí

Opravy a úpravy mechanických a elektrických vozíkov a individuálne zhotovovaných ortopedicko-protetických pomôcok (väčšinou protézy) preplácame. Opravu iných zdravotníckych pomôcok si hradíte sami.

Oprava vozíka prebieha nasledovne:

  • ošetrujúci lekár vám vystaví poukaz,
  • firma, ktorá zabezpečuje servis vozíkov, pripraví predbežnú kalkuláciu,
  • pokiaľ cena opravy prekročí polovicu nadobúdacej ceny vozíka, opravu vopred schvaľujeme. Ak ju neprekročí, firma opravu vykoná a my jej zaplatíme.

Najčastejšie sa pýtate

Preplatíte mi pomôcku vyrobenú a dovezenú zo zahraničia?

Individuálne zhotovenú pomôcku zo zahraničia vám preplatíme v týchto prípadoch:

  • dostali ste ju počas ošetrenia v zahraničí ako akútny pacient (napríklad sa vám stal úraz),
  • absolvujete vopred schválenú plánovanú starostlivosť v zahraničí.

Schvaľujeme takú pomôcku, pri ktorej lekári preukážu, že sa nedá získať či vyrobiť na Slovensku.

Čítať celú odpoveď
Pokazil sa mi načúvací aparát. Čo mám robiť?

Aparát je možné opraviť. Postup je nasledovný:

  1. Lekár vám predpíše poukaz na opravu.
  2. Ten odnesiete do opravovne.
  3. Opravovňa vám vystaví kalkulačný list.
  4. Ten nám donesiete a my ho odsúhlasíme.
Čítať celú odpoveď
Ako je to s úhradou kompresívnych pančúch?

Pančuchy sa delia na lýtkové, polostehenné, stehenné a pančuchové nohavice, pričom pri každom z nich rozlišujeme 4 triedy kompresívneho účinku. Najľahší typ nepreplácame.

Máte nárok na dva páry za rok.

V každej skupine je minimálne jeden druh plne hradený zdravotnou poisťovňou, pri ostatných poistenec dopláca.

Ak ide o individuálne vyrábané pomôcky, je stanovená presná výška úhrady zdravotnej poisťovne a prípadný zvyšok doplácate vy.

Predpisovať pančuchy môžu angiológ, cievny chirurg, chirurg, internista, v niektorých prípadoch dermatológ, gynekológ, ortopéd, rehabilitačný lekár a onkológ.

Čítať celú odpoveď
Koľko mi zdravotná poisťovňa preplatí na ortopedickú obuv?

S každou výdajňou ortopedicko-protetických pomôcok máme individuálne zmluvne dohodnuté ceny jednotlivých ortopedicko-protetických pomôcok. Zdravotná poisťovňa hradí značnú časť ceny väčšiny predpísaných zdravotníckych pomôcok. Podľa zákona je však pre dospelých pacientov povinná spoluúčasť pri výdaji (kúpe) ortopedickej obuvi vo výške 23,24 eur a pre pacientov do 18 rokov veku vo výške 16,60 eur. Doplatok uhradíte pri výdaji (kúpe) obuvi priamo vo výdajni.

Čítať celú odpoveď
Kto stanovuje sumu, ktorú mi pri pomôcke preplatíte a čo si platím sám/sama?

Rozhoduje o tom ministerstvo zdravotníctva na základe odporúčaní kategorizačnej komisie. Zoznam kategorizovaných liekov vychádza každý mesiac, zdravotníckych pomôcok a dietetík  každý švrťrok. Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru vychádza ako Opatrenie ministerstva zdravotníctva podľa potreby.
Aktuálne informácie o úhradách za zdravotnícke pomôcky ministerstvo zverejňuje na tejto svojej stránke.

Čítať celú odpoveď
Ako si mám zistiť, koľko budem doplácať na pomôcku?

Lekár, ktorý vám pomôcku predpisuje, je zo zákona povinný informovať vás aj o možných doplatkoch. Ak si chcete túto informáciu preveriť, môžete tak urobiť na internete - zapamätajte si kód vašej pomôcky a vyhľadajte si ho v zozname pomôcok na tejto stránke ministerstva zdravotníctva.

Vysvetlivky ku skratkám, ktoré v zozname pomôcok nájdete:

AKC – plná cena
UZP – úhrada zdravotnou poisťovňou
DOP – doplatok pacienta

Čítať celú odpoveď
Kto rozhoduje o tom, aký druh pomôcky dostanem?

Konkrétny typ pomôcky určuje váš ošetrujúci lekár. Ten na základe vášho zdravotného stavu rozhodne, čo vám najviac vyhovuje.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Prvá zastávka: Ambulancia
Ostatná starostlivosť