Grantový program Bojovníci za zdravie

Dôvera prináša unikátny projekt Bojovníci za zdravie, ktorý za tri roky pomohol viac ako 850 našim poistencom. Venovali sme im viac ako milión eur na úhradu liečby, ktorá nie je hradená zo zdravotného poistenia. Od tohto roku sme rozšírili projekt aj na právnické osoby. Grant tak môžu získať zdravotnícke zariadenia, nemocnice, ambulancie aj neziskové organizácie, ktoré sa starajú o pacientov či pomáhajú zdravotne znevýhodneným. Pretože oni sú tiež dôležitou súčasťou liečebného procesu a len vďaka nim môžu všetci pacienti bojovať za lepšie zdravie.

Ak ste náš poistenec a potrebujete príspevok na absolovanie liečby

Ak ste organizácia, ktorá sa stará o zdravie pacientov a potrebuje príspevok na váš projekt