Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a kvalitu liečby a zamedziť neželaným liekovým interakciám aj duplicitne predpísaným liekom. Lekári majú aktuálny prehľad o užívaných liekoch svojich pacientov priamo v počítači a v reálnom čase. Potvrdilo sa, že po uvedení služby Bezpečné lieky online poklesol počet neželaných liekový interakcií. Služba je dostupná pre všeobecných lekárov i špecialistov. A za jej používanie lekárov finančne odmeňujeme.

Služba sa stala predlohou pre obdobné služby ostatných dvoch zdravotných poisťovní a od 1. januára 2018 je súčasťou národného systému ezdravie, konkrétne Modulu erecept, a to v časti elektronického predpisu a výdaja liekov, dietetík alebo pomôcok. Naďalej však funguje aj samostatne a ambulanciám prináša extra funkcionality, ktoré štátny systém zatiaľ neobsahuje.

Nad rámec Modulu erecept služba aj naďalej ponúka tieto možnosti:

  • zobrazenie liekovej a elektronickej zdravotnej karty
  • overenie poskytovateľov, lekárov a ich úväzkov (ak túto funkcionalitu implementoval váš dodávateľ softvéru)
  • testovanie a zasielanie zúčtovacích dávok (ak ak túto funkcionalitu implementoval váš dodávateľ softvéru)
  • elektronický manažment návrhov na zdravotnú starostlivosť schvaľovanú v zdravotnej poisťovni
  • promptné riešenie problému dlžníkov prostredníctvom dobrovoľnej úhrady dlhu v mene a na účet Dôvery.
  • vyššie platby v podobe zvýšenej ceny bodu, resp. zvýšenej dodatkovej kapitácie. V roku 2017 sme všeobecným lekárom a gynekológom vyplatili v priemere navyše 1400 eur a špecialistom v priemere 1500 eur.

Rok 2018 a spustenie Modulu erecept prinášajú viacero noviniek:

Pacientovi nie je nutné tlačiť papierový recept, na výdaj v lekárni mu bude stačiť elektronický preskripčný záznam, ktorý sa zobrazí lekárnikovi v softvéri po načítaní rodného čísla alebo čiarového kódu z mobilnej aplikácie Dôvera.

Každý dodávateľ softvéru môže od 1.1.2018 spoplatniť elektronické služby štátu alebo Dôvery vrátane BL online. 

Ak nie ste náš zmluvný poskytovateľ, na dovera.sk/ep  nájdete formulár pre nezmluvných poskytovateľov. Ten vyplňte, potvrďte svoj email a počkajte na zaslanie zmluvy o elektronickej komunikácii. Keď nám ju vrátite podpísanú, aktivujeme vám meno a heslo. To zadáte jednorazovo do svojho systému. Všetko potrebné vie nezmluvný poskytovateľ vybaviť aj v našej pobočke.


Dodávatelia ambulantného softvéru s dostupnou službou Bezpečné lieky online
ARIS spol. s r. o., Zvolen
Bytex Slovensko, s.r.o., Košice
Capitol Development s. r. o., Praha
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., Bratislava
DATASOFT s.r.o., Bardejov
Garsius, s.r.o., Bratislava
GASTROENTEROLÓG, s.r.o., Nové Zámky
LCS ELECTRONICS, spol. s r. o., Košice
MEDEA, spol. s r.o., Nitra
MediCom Software, s.r.o., Púchov
MUDr. Soňa Alexyová MEDIVOX, Veľký Krtíš
NeoHealth, s.r.o., Bratislava
PEHAcom soft, s.r.o., Stropkov
Počítače a Programovanie, s.r.o., Žilina
ProDos s.r.o., Dobruška
PROFILAND, s.r.o., Bratislava
MEDIXON Slovakia, s.r.o., Michalovce
PROSOFT, spol. s r.o. Košice
SATOR IT Consulting s.r.o., Praha
Sharex-IN, spol. s.r.o. Košice
SOFTPROGRES s.r.o., Piešťany
SPIRE LIFE SOLUTION s. r. o. , Bratislava
STRUIX, s.r.o., Banská Bystrica
Tennis Point, s.r.o., Žilina
VYPTECH s.r.o., Bardejov
X-Systems s.r.o., Košice