Ide o zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich chýb vo vykazovaní aj s našimi radami, ako sa chybám vyhnúť. Nižšie nájdete prehľadné tabuľky pre šestnásť lekárskych odborností. Tabuľky sme sa snažili pripraviť v čo najzrozumiteľnejšej podobe.

Okrem kódu chyby, jej popisu a daného výkonu v kombinácii s diagnózou, v zozname nájdete aj informáciu o tom, z akého dôvodu sme uvedený výkon neuznali a ak je to možné, tak aj návrh riešenia.

Zároveň uvítame každý váš návrh, ako prehľady vylepšiť, aby boli pre vás čo najužitočnejšie.