Radi by sme vám vyšli v ústrety a túto povinnosť vám uľahčili. Zoznam svojich detských pacientov – našich poistencov – nám môžete posielať e-mailom na [email protected] raz za štvrťrok. Využívajte na to, prosím, priloženú tabuľku, kde vyplníte aj tretí stĺpec o splnení alebo nesplnení indikácie. Takto spoločne splníme zákonnú povinnosť a prehodnotíme úhradu zdravotníckej pomôcky po prvom roku jej používania*.

Využitie uhradených zdravotníckych pomôcok v podskupine D12 GLUKÓZOVÉ SENZORY

Priezvisko Meno
Rodné číslo 
Indikačné obmedzenie pre pokračovanie v liečbe  (splnil alebo nesplnil)Iba pri splnení indikačného obmedzenia je možné pokračovať s úhradou pomôcky**.


*Indikačné obmedzenie pre pokračovanie v liečbe s pomôckami z kategórie D12 GLUKÓZOVÉ SENZORY po každom roku liečby je uvedené v textovej časti Zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok podskupiny.

**Na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 26 Rozsah úhrady zdravotníckych pomôcok zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.