Návrhy, ktoré sú v rozpore s Indikačným zoznamom pre kúpeľnú liečbu, nemôžeme schváliť. Ak kúpele žiadate častejšie, než stojí v zozname, pri neschválení návrhu vám oznámime: „Kúpeľná liečba už bola absolvovaná. Mrzí nás to, aktuálny kalendárny rok je bez nároku na ďalšiu kúpeľnú liečbu s uvedenou indikačnou skupinou.“

Ako na to

Príklad 1: Indikačná skupina s opakovaním jedenkrát v kalendárnom roku

Ak bol pacient v kúpeľoch v marci 2023, nárok na ďalšiu kúpeľnú liečbu mu vznikne až v kalendárnom roku 2024. A to za predpokladu, že budú splnené aj ďalšie povinnosti z Indikačného zoznamu. Dovtedy je zbytočné posielať nám návrh na kúpeľnú liečbu. Ani v decembri 2023 ju nemôžeme posúdiť s kladným výsledkom. Vyjadrujeme sa totiž k aktuálnemu nároku na zdravotnú starostlivosť.

Takémuto pacientovi môže opäť vzniknúť nárok na kúpeľnú liečbu až od januára 2024 – v závislosti od jeho zdravotného stavu a vašej indikácie liečby.

Ak ste podávali kúpeľný návrh v roku 2022, no pacient kúpeľnú liečbu čerpal v marci 2023, aj v takomto prípade platí, že ďalší nárok mu vznikne až v roku 2024. Preto nám návrh na kúpeľnú liečbu posielajte až v roku 2024.

Príklad 2: Indikačná skupina s opakovaním každé 2 roky

Pacient bol v kúpeľoch v auguste 2022. Nárok mu vznikne až v kalendárnom roku 2024. Teda až vtedy má zmysel poslať nám návrh na kúpeľnú liečbu.

Príklad 3: Indikačná skupina s opakovaním iba raz (po operácii, úraze, hospitalizácii, prekonaní infekcie covid-19 a pod.)

Ak pacient už takúto kúpeľnú liečbu absolvoval, ďalší nárok na jej úhradu z verejného zdravotného poistenia mu nevzniká. V takomto prípade sme každý opakovaný kúpeľný návrh povinní zamietnuť.

Vieme vám pomôcť

So sledovaním periodicity kúpeľnej liečby vám pomôže naša elektronická pobočka DôveraLekárom. Pracuje s presnými informáciami, kedy pacient čerpal kúpeľnú starostlivosť a už pri vypĺňaní návrhu na kúpeľnú liečbu vám povie, aká je situácia. Teda či má pacient nárok na ďalšie kúpele a kedy. 

Prosím, zdieľajte tieto informácie so svojím pacientom. Opakovanie kúpeľnej liečby je ošetrené legislatívou, ktorá je záväzná pre všetkých účastníkov - teda pre lekára, pre zdravotnú poisťovňu aj pre pacienta.

Ďakujeme za dodržiavanie pravidiel pravidelnosti liečby podľa Indikačného zoznamu a za pochopenie.