Zmluvy a podmienky

Ste poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a chcete s nami uzavrieť zmluvu? Je to jednoduché, stačí nám poslať žiadosť.

Aktualizované: 11. 12. 2019

Žiadosti nájdete na tomto mieste:

Žiadosť stačí vyplniť a zaslať na našu adresu: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo ju prineste do ktorejkoľvek krajskej pobočky.

Aké sú zmluvné podmienky

Prečítajte si platné podmienky v našich zmluvách s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti: Všeobecné zmluvné podmienky pre lekárenskú starostlivosť a všeobecné zmluvné podmienky pre zdravotnú starostlivosť.

Pre zmluvy s poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti platia tieto podmienky.

Ak ste všeobecný lekár, uzatvoríme s vami zmluvu, ak sa staráte čo i len o jedného nášho poistenca.

Všetky platné zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa zákona zverejňujeme na našom webe.

Ďalšie témy

Čo treba splniť ak chcete zmluvu

Zmluvy na webe

Vykazovanie zdravotných výkonov v súvislosti s potvrdenou infekciou COVID-19 (ambulantný sektor)

Pre vykazovanie výkonov v ambulantnej  zdravotnej starostlivosti  uskutočnených v súvislosti s potvrdenou infekciou COVID-19 sa kódy diagnóz vykazujú takto:

  • U07.1 - Potvrdená diagnóza COVID-19
  • U07.2 - Podozrenie z infekcie COVID-19

Súvisiace články

Čo treba splniť, ak chcete zmluvu
Zmluvy na webe