Zmluvy a podmienky

Ste poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a chcete s nami uzavrieť zmluvu? Je to jednoduché, stačí nám poslať žiadosť.

Aktualizované: 11. 12. 2019

Žiadosti nájdete na tomto mieste:

Žiadosť stačí vyplniť a zaslať na našu adresu: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo ju prineste do ktorejkoľvek krajskej pobočky.

Aké sú zmluvné podmienky

Prečítajte si platné podmienky v našich zmluvách s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti: Všeobecné zmluvné podmienky pre lekárenskú starostlivosť a všeobecné zmluvné podmienky pre zdravotnú starostlivosť.

Pre zmluvy s poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti platia tieto podmienky.

Ak ste všeobecný lekár, uzatvoríme s vami zmluvu, ak sa staráte čo i len o jedného nášho poistenca.

Všetky platné zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa zákona zverejňujeme na našom webe.

Ďalšie témy

Čo treba splniť ak chcete zmluvu

Zmluvy na webe


Súvisiace články

Čo treba splniť, ak chcete zmluvu
Zmluvy na webe