Nové kontroly pri vytváraní preskripčných záznamov a ukladaní dispenzačných záznamov sú zamerané na odstránenie najčastejších chýb, ktoré sa objavujú v praxi. Cieľom je, aby umožnili odoslať iba taký preskripčný záznam a vytvoriť taký dispenzačný záznam, ktoré budú úplné a v súlade s platnou legislatívou. Výsledkom bude menej odmietnutých dispenzačných záznamov, menej reklamácií i administratívnej záťaže lekárnikov.

Dôležité upozornenia pre lekárnikov

Predpis nekategorizovaného lieku a výdaj kategorizovaného lieku pri generickej preskripcii

Ako má lekáreň postupovať pri predpise nekategorizovaných liekov a pri výdaji kategorizovaných liekov.

Spôsob vykazovania liekov bez preskripčného obmedzenia

Ak všeobecný lekár predpíše na základe odporúčania lekára špecialistu pacientovi liek bez preskripčného obmedzenia, lekáreň by mala informáciu o odporúčajúcom lekárovi uviesť aj do dispenzačného záznamu.

Prehľad dispenzačných záznamov

Odoslané dispenzačné záznamy nájdete vo svojej Elektronickej pobočke v Prehľade dispenzačných záznamov, v ktorom si môžete jednotlivé dispenzačné záznamy počas aktuálneho zúčtovacieho obdobia prezerať a sledovať stav spracovania zdravotnou poisťovňou.

Faktúry a prehľad chybových protokolov