Ak ešte nie ste používateľom Elektronickej pobočky, zaregistrovať sa môžete na tejto stránke.

V pravidlách revíznej činnosti zverejňujeme vecné zmeny v revíziách výkonov a parametre kontrol na diaľku ako pomôcky slúžiace pri vykazovaní výkonov.

Informácie sú rozdelené podľa typu zdravotnej starostlivosti a pravidelne ich aktualizujeme.