Kedy zmluvu podpíšeme

Zmluvy uzatvárame najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete a pevnej siete . Podpisujeme ich s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ak má aspoň jedného nášho poistenca, takisto s každou lekárňou a každým poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby.

U ostatných poskytovateľov je nevyhnutnou podmienkou podpisu zmluvy splnenie stanovených kritérií. Špecialisti musia splniť aspoň na 75 % tieto:

  • zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti,
  • personálne vybavenie,
  • materiálno-technické vybavenie,
  • parametre efektivity a kvality.

Nemocnice musia aspoň na 80 % splniť tieto kritériá:

  • personálne vybavenie ,
  • materiálno-technické vybavenie,
  • parametre efektivity a kvality.

Pozrite si detailnejšie informácie o kritériách na uzatvorenie zmluvy.

Keď chcete zmluvu

Stiahnite si žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti. Vyplňte ju a zašlite na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo ju prineste do ktorejkoľvek pobočky.

Prečítajte si platné podmienky v našich zmluvách s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti: Všeobecné zmluvné podmienky pre lekárenskú starostlivosť a všeobecné zmluvné podmienky pre zdravotnú starostlivosť.

Účinné až na webe

Zmluvy nadobudnú účinnosť najskôr prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej zverejnení na našom webe. Nájdete ich v profile každého nášho zmluvného poskytovateľa . Odporúčame vám, aby ste nám doklady vrátane podpísanej zmluvy doručili v mesiaci pred plánovanou účinnosťou zmluvy . Týka sa to nových zmlúv aj dodatkov k zmluvám.

3 kroky ako zobraziť zmluvy na webe

Na vyhľadávanie poskytovateľa a jeho zmluvy použite túto stránku. Na nej si môžete vybrať poskytovateľa podľa kraja, typu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, odbornosti alebo mena.

Ďalej postupujte nasledovne:

Krok č.1

Na stránke poskytovatelia.dovera.sk ste si vyfiltrovali toho lekára alebo nemocnicu, na ktorého zmluvu s poisťovňou sa chcete pozrieť. Stačí kliknúť na jeho názov.

krok_01_n.png

Krok č.2

V ďalšom kroku kliknite na Zobraziť zmluvy.

krok_02_n.png

Krok č. 3

Zmluvy sa načítajú v priebehu niekoľkých sekúnd. Zobrazujeme zmluvy aj s dodatkami od roku 2011, preto môže niekedy ich načítanie trvať dlhšiu dobu.

krok_03_n.png

Časté otázky

Nanašli ste, čo ste hľadali?

Prejsť do poradne

Kritériá na uzatváranie zmlúv máme stanovené odlišne pre ústavnú zdravotnú starostlivosť a pre inú ako ústavnú zdravotnú starostlivosť. Podrobné informácie nájdete na našej úradnej tabuli.

Zmluva je účinná najskôr prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej zverejnení na našom webe. Prípadne aj neskôr, ak sa tak dohodneme.
 Konkrétny príklad: Zmluvu podpíšeme 5. apríla 2020. My ju zverejníme 6. apríla 2020. Naším zmluvným poskytovateľom ste najskôr od 1. mája 2020, prípadne neskôr, ak sme sa na neskoršej účinnosti dohodli

Ak máte záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera, prípadne poskytujete lekárenskú starostlivosť, je potrebné podať písomnú žiadosť. Aktuálne žiadosti o uzatvorenie zmluvy nájdete na tejto stránke. Žiadosť vyplňte a pošlite na našu korešpondenčnú adresu: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5 949 01 Nitra. Odpoveď vám pošleme do 30 dní. Žiadosť môžete priniesť aj do ktorejkoľvek krajskej pobočky Dôvery.