Kedy zmluvu podpíšeme

Zmluvy uzatvárame najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete a pevnej siete . Podpisujeme ich s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ak má aspoň jedného nášho poistenca, takisto s každou lekárňou a každým poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby.

U ostatných poskytovateľov je nevyhnutnou podmienkou podpisu zmluvy splnenie stanovených kritérií. Špecialisti musia splniť aspoň na 75 % tieto:

  • zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti,
  • personálne vybavenie,
  • materiálno-technické vybavenie,
  • parametre efektivity a kvality.

Nemocnice musia aspoň na 80 % splniť tieto kritériá:

  • personálne vybavenie ,
  • materiálno-technické vybavenie,
  • parametre efektivity a kvality.

Pozrite si detailnejšie informácie o kritériách na uzatvorenie zmluvy.

Keď chcete zmluvu

Stiahnite si žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivost i alebo žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti. Vyplňte ju a zašlite na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo ju prineste do ktorejkoľvek pobočky.

Prečítajte si platné podmienky v našich zmluvách s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti: Všeobecné zmluvné podmienky pre lekárenskú starostlivosť a všeobecné zmluvné podmienky pre zdravotnú starostlivosť.

Účinné až na webe

Zmluvy nadobudnú účinnosť najskôr prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej zverejnení na našom webe. Nájdete ich v profile každého nášho zmluvného poskytovateľa . Odporúčame vám, aby ste nám doklady vrátane podpísanej zmluvy doručili v mesiaci pred plánovanou účinnosťou zmluvy . Týka sa to nových zmlúv aj dodatkov k zmluvám.

3 kroky ako zobraziť zmluvy na webe

Na vyhľadávanie poskytovateľa a jeho zmluvy použite túto stránku. Na nej si môžete vybrať poskytovateľa podľa kraja, typu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, odbornosti alebo mena.

Ďalej postupujte nasledovne:

Krok č.1

Na stránke poskytovatelia.dovera.sk ste si vyfiltrovali toho lekára alebo nemocnicu, na ktorého zmluvu s poisťovňou sa chcete pozrieť. Stačí kliknúť na jeho názov.

krok_01_n.png

Krok č.2

V ďalšom kroku kliknite na Zobraziť zmluvy.

krok_02_n.png

Krok č. 3

Zmluvy sa načítajú v priebehu niekoľkých sekúnd. Zobrazujeme zmluvy aj s dodatkami od roku 2011, preto môže niekedy ich načítanie trvať dlhšiu dobu.

krok_03_n.png