Zmluvy a pravidlá ich uzatvárania

Zmluvy s lekármi a zdravotníckymi zariadeniami podpisujeme po splnení kritérií a na základe zákona. Podpísané zmluvy zverejňujeme na webe. Inak sú neúčinné. 

Publikované: 05. 03. 2012

Kedy zmluvu podpíšeme

Zmluvy uzatvárame najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete a pevnej siete . Podpisujeme ich s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ak má aspoň jedného nášho poistenca, takisto s každou lekárňou a každým poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby.

U ostatných poskytovateľov je nevyhnutnou podmienkou podpisu zmluvy splnenie stanovených kritérií. Špecialisti musia splniť aspoň na 75 % tieto:

  • zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti,
  • personálne vybavenie,
  • materiálno-technické vybavenie,
  • parametre efektivity a kvality.

Nemocnice musia aspoň na 80 % splniť tieto kritériá:

  • personálne vybavenie ,
  • materiálno-technické vybavenie,
  • parametre efektivity a kvality.

Pozrite si detailnejšie informácie o kritériách na uzatvorenie zmluvy.

Keď chcete zmluvu

Stiahnite si žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti. Vyplňte ju a zašlite na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo ju prineste do ktorejkoľvek pobočky.

Môžete si prečítať všeobecné zmluvné podmienky pre zdravotnú starostlivosť a pre lekárenskú starostlivosť .

Účinné až na webe

Zmluvy nadobudnú účinnosť najskôr prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej zverejnení na našom webe. Nájdete ich v profile každého nášho zmluvného poskytovateľa . Odporúčame vám, aby ste nám doklady vrátane podpísanej zmluvy doručili v mesiaci pred plánovanou účinnosťou zmluvy . Týka sa to nových zmlúv aj dodatkov k zmluvám.

4 kroky ako zobraziť zmluvy na webe

Na vyhľadávanie poskytovateľa a jeho zmluvy použite túto stránku . Na nej si môžete vybrať svojho lekára podľa kraja, odbornosti alebo mena.

Ďalej postupujte nasledovne:

Krok č.1

Na stránke poskytovatelia.dovera.sk ste si vyfiltrovali toho lekára alebo nemocnicu, na ktorého zmluvu s poisťovňou sa chcete pozrieť. Stačí kliknúť na jeho názov.

Zmluvy a pravidlá ich uzatvárania

Krok č.2

V ďalšom kroku kliknite na zobraziť zmluvy.

Zmluvy a pravidlá ich uzatvárania

Krok č.3

Po správnom zadaní bezpečnostného kódu sa začnú zmluvy načítavať.

Zmluvy a pravidlá ich uzatvárania

Krok č. 4

Zmluvy sa načítajú v priebehu niekoľkých minút. Zobrazujeme zmluvy aj s dodatkami od roka 2011, preto môže ich načítanie trvať dlhšiu dobu.

Zmluvy a pravidlá ich uzatváraniaNajčastejšie sa pýtate

Aké máte zmluvné podmienky pre poskytovateľov?

Kritériá na uzatváranie zmlúv máme stanovené odlišne pre ústavnú zdravotnú starostlivosť a pre inú ako ústavnú zdravotnú starostlivosť. Podrobné informácie nájdete na našej úradnej tabuli.

Čítať celú odpoveď
Kedy najskôr od podpisu je zmluva účinná?

Zmluva je účinná najskôr prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej zverejnení na našom webe. Prípadne aj neskôr, ak sa tak dohodneme.

Konkrétny príklad: Zmluvu podpíšeme 5. apríla 2012. my ju zverejníme 6. apríla 2012. Naším zmluvným poskytovateľom ste najskôr od 1. mája 2012, prípadne neskôr, ak sme sa na neskoršej účinnosti dohodli.

Čítať celú odpoveď
Chcel by som s vami spolupracovať ako zmluvný lekár. Čo mám urobiť?

Ak máte záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera, podajte písomnú žiadosť. Ak poskytujete lekárenskú starostlivosť, využite túto žiadosť. Žiadosť vyplňte a zašlite na našu korešpondenčnú adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra. Odpoveď vám zašleme do 30 dní.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Čo treba splniť, ak chcete zmluvu
Nová lekáreň bez zmluvy len polrok