Ako požiadam o potvrdenie o stave pohľadávok?

Aktualizované: 04. 10. 2012

Ak ste hromadný platiteľ (zamestnávateľ), potvrdenie o stave pohľadávok môžete mať už do jednej hodiny. Tieto elektronické potvrdenia sú  plnohodnotné a rovnocenné s písomným potvrdením. Ako na to:

Tieto potvrdenia sú použiteľné na všetky právne úkony, keďže obsahujú všetky zákonom určené náležitosti - predtlačený odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne, meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby, ako aj faksimile podpisu oprávnenej osoby.

Ako na to:

  1. V zabezpečenej zóne Elektronická pobočka vyplníte žiadosť a kliknete na Odoslať.
  2. Žiadosť okamžite zaevidujeme a spracujeme. Potvrdenie o jej prijatí si môžete vytlačiť.
  3. Pri bezproblémovom spracovaní máte k dispozícii výsledné potvrdenie s faximile podpisu.

O vydaní potvrdenia vás informujeme notifikačným emailom. Potvrdenie si môžete uložiť alebo vytlačiť. Ak vznikne pri jeho spracovaní problém, budeme vás kontaktovať emailom alebo telefonicky, aby ste dostali potvrdenie čo najskôr.

Ak preferujete emailovú komunikáciu, žiadosť nám pošlite elektronicky na adresu potvrdenia@dovera.sk alebo poštou na adresu:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra.

Potvrdenie vám vystavíme bezplatne do troch pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.