Čo sú vlastne čakacie listiny a prečo sa na ne zaraďujú pacienti?

Aktualizované: 22. 04. 2014

Lekári zaradia pacienta na čakaciu listinu vtedy, ak to jeho zdravotný stav dovolí a odklad mu nezhorší zdravie a neohrozí život. Podľa platnej vyhlášky sú to choroby oka, obehovej sústavy, svalovej a kostrovej sústavy. Presnejšie informácie nájdete tu vo vyhláške.

 Nemocnice zároveň nahlásia pacienta na čakaciu listinu vtedy, ak ho v jednej z týchto diagnóz nestihnú hospitalizovať do troch mesiacov.

Dôvera ako jediná zdravotná poisťovňa eviduje takmer všetkých pacientov cez online spojenie s nemocnicou – systém HospiCOM. Termín plánovaného zákroku je dohoda medzi nemocnicou a pacientom.

Aby bol tento proces transparentný a nedochádzalo k individuálnym uprednostňovaniam, evidujeme a schvaľujeme všetky plánované hospitalizácie tak, aby bolo dodržiavané poradie, zohľadňujeme kapacitné možností tej ktorej nemocnice a v neposlednom rade disponibilné zdroje. A to nielen hospitalizácie, ktoré patria do režimu čakacích listín ale všetky hospitalizácie.

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

V prehľade čakacích lehôt som nenašiel svoju nemocnicu

Zverejňujeme zoznam len tých zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú ústavnú/lôžkovú zdravotnú starostlivosť na odddeleniach chirurgie, gynekológie a pôrodníctva, ortopédie, otorinolaryngológie a urológie, teda odborností, na ktorých sa uskutočňuje najväčší počet plánovaných hospitalizácií.

Čítať celú odpoveď
Nemocnice hovoria, že by pacientov stihli hospitalizovať skôr, no kvôli platbám od poisťovní, musia pacienti čakať, je to tak?

Dĺžka čakacích lehôt na operácie závisí od kapacitných možností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nie je v rukách zdravotnej poisťovne tento proces urýchliť, ak daný poskytovateľ, ktorého si poistenec vybral, nemá väčšie kapacitné možnosti (môže napr. zoperovať len troch poistencov mesačne). V záujme poisťovne je, aby bol každý pacient vyliečený v čo najkratšom čase, bez zbytočných prieťahov.

Čítať celú odpoveď
Prečo nie je možné hospitalizovať pacientov do troch mesiacov?

Čakanie je štandardné všade vo svete. Nie je možné hospitalizovať všetkých pacientov ihneď, či už pre kapacitné možnosti nemocníc, zdravotný stav pacientov, potrebnú rezervu nemocníc pre akútnych pacientov alebo obmedzené financie. V niektorých prípadoch je čakanie takpovediac v súlade s liečbou-odporúčaním lekára. Napríklad pri výmene bedrového kĺbu sú pacienti zaraďovaní na čakacie listiny nielen z urgentných dôvodov. Lekár pacienta jednoducho zaradí do poradovníka s predpokladanou operáciou v čase, keď si to jeho zdravotný stav bude skutočne vyžadovať.

Čítať celú odpoveď
Ako sa pacienti dozvedia o schválení hospitalizácie?

Čakajúci pacient si môže overiť svoje poradie na Zákazníckej linke. V prvom rade by ho však mala o schválení zákroku informovať nemocnica. Od septembra 2012 už informujeme pacientov aj sami – najskôr im zašleme SMS správu o tom, že ich žiadosť o operáciu evidujeme a potom, čo na ňu schválime financie, zašleme ďalšiu SMS – že už je jeho zákrok schválený.

Čítať celú odpoveď
Podľa čoho viete, ako dlho pacienti čakali na hospitalizáciu?

Vyhodnotili sme hospitalizácie našich poistencov vo všetkých lôžkových zdravotníckych zariadeniach za obdobie jedného roka. Na základe toho vieme povedať, aká je ročná kapacita jednotlivých zdravotníckych zariadení.

Čítať celú odpoveď