Účelom je overenie platnosti emailového kontaktu, aby sme mali istotu, že korešpondencia zasielaná na uvedenú emailovú adresu sa k vám určite dostane. Ide napríklad o rôzne upozornenia a výzvy.

Overovanie prebieha formou emailu, ktorý posielame platiteľom a ktorý obsahuje „validačný token“, teda overovací kód. Pre potvrdenie aktuálnosti údajov je potrebné do 72 hodín od doručenia emailu kliknúť v Elektronickej pobočke na „Chcem potvrdiť prístup“  a následne zadať tento kód.

Druhou možnosťou je kliknúť priamo na link uvedený v emaili. Vďaka tomu zistíme, že email bol doručený správnemu adresátovi.

V prípade, že platiteľ nestihne 72 hodinovú lehotu na potvrdenie, nemusí sa ničoho obávať. Elektronickú pobočku môže využívať ďalej bezo zmeny, email s overovacím kódom mu pošleme opätovne.