SZČO ste:

 • Ak ste dovŕšili vek 18 rokov a podnikáte, teda máte príjem z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti a priznávate ho v daňovom priznaní.

SZČO si musí platiť mesačné poistné:

 • pravidelne každý mesiac
 • najmenej v povinnej minimálnej sume určenej zákonom (v roku 2022 je to suma 79,31 €), resp. v sume vypočítanej z príjmov/vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania
 • ak je poistenec súčasne SZČO aj zamestnanec (odvodu môže byť v takom prípade aj nižšia ako minimálna suma)
 • do 8. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac (napr. za september najneskôr do 8. októbra)

Ak ste sa stali SZČO, prihláste sa jedným z týchto spôsobov:

 • Ak ste registrovaný na živnostenskom úrade, oznámi nám to automaticky živnostenský úrad a vy nemusíte robiť nič.
 • Ak nie ste zaregistrovaný na živnostenskom úrade, prihláste sa tlačivom Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

Tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného môžete doručiť:

 • cez Elektronickú pobočku v sekcii Moji platitelia
 • mailom na [email protected]
 • poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra
 • osobne do ktorejkoľvek pobočky
Oznámenie poistenca/platiteľa poistného