SZČO ste:

 • ak ste dovŕšili vek 18 rokov a

 • máte živnosť alebo podnikáte (t. j. máte príjem z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti a priznávate ho v daňovom priznaní)

SZČO si musí platiť poistné:

  • pravidelne každý mesiacň
  • do 8. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac (napr. za september najneskôr do 8. októbra)
  • najmenej v povinnej minimálnej sume určenej zákonom (v roku 2024 je to suma 97,80 €), resp. v sume vypočítanej z príjmov/vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania
  • ak ste súčasne aj zamestnanec (suma odvodu môže byť v takom prípade aj nižšia ako minimálna suma)

   Ak ste sa stali SZČO, prihláste sa jedným z týchto spôsobov:

   • Ak ste registrovaný na živnostenskom úrade, oznámi nám to automaticky živnostenský úrad a vy nemusíte robiť nič.
   • Ak nie ste zaregistrovaný na živnostenskom úrade, prihláste sa tlačivom Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

   Tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného môžete doručiť:

   • cez elektronickú pobočku v sekcii Moji platitelia
   • mailom na [email protected]
   • poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra
   • osobne do ktorejkoľvek pobočky
   Oznámenie poistenca/platiteľa poistného