Nahlásenie zmeny a zániku platiteľa poistného
Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie