Hromadné oznámenie je v prípade nástupu nového zamestnanca alebo ukončenia jeho pracovného pomeru potrebné zaslať do ôsmich dní. Ostatné zmeny zasielate najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po tom, v ktorom sa zmeny udiali.

Ak zamestnávate troch a viac zamestnancov

Oznámenie nám zasielate výhradne elektronicky prostredníctvom bezplatnej Elektronickej pobočky. V nej nám dáta zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém alebo len doplníte do vopred pripraveného formulára.

Zamestnávatelia s maximálne dvoma zamestnancami

Oznámenie môžete zasielať aj v papierovej podobe na našu adresu:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.,
Cintorínska 5,
949 01 Nitra.

Aj vám však radšej odporúčame elektronickú formu - ušetríte čas, poštovné a je to jednoduchšie.

Pri vypĺňaní hromadného oznámenia používajte kód našej zdravotnej poisťovne 2400

Oznamovacie povinnosti sú ustanovené v § 23 a § 24 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a v Metodickom usmernení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 12/2014 v platnom znení.