Výška preddavkov na poistné podľa typu platiteľov poistného:

 1. zamestnanec: minimálna ani maximálna výška odvodu nie je limitovaná. Platí sa z príjmu, ktorý zamestnanec dosiahol v mesiaci v príslušnej sadzbe poistného (4 % z príjmu, resp. 2 % z príjmu u zamestnancov so zdravotným postihnutím)
 2. zamestnávateľ: minimálna ani maximálna výška odvodu nie je limitovaná. Platí sa z príjmu, ktorý zamestnanec dosiahol v mesiaci v príslušnej sadzbe poistného (10 % z príjmu, resp. 5 % z príjmu u zamestnancov so zdravotným postihnutím).
 3. samoplatiteľ: minimálny preddavok je v sume 76,44 € (samoplatiteľ so zdravotným postihnutím v sume 38,22 €). Minimálny vymeriavací základ je 546,00 € (vypočítaný ako 50 % z 1 092 € Ø mesačnej mzdy) a percentuálna sadzba je 14 %, resp. 7 % pre osobu so zdravotným postihnutím).
 4. SZČO: minimálny vymeriavací základ je 546,00 € (vypočítaný ako 50 % z 1 092 € Ø mesačnej mzdy) a percentuálna sadzba je 14 %, resp. 7 % pre osobu so zdravotným postihnutím). Potom preddavok za mesiac:
  • je minimálne 76,44 € pre SZČO bez zdravotného postihnutia a maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo „všetkého", t. j. zo skutočne dosiahnutého príjmu/vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 14 %),
  • je minimálne 38,22 € pre SZČO so zdravotným postihnutím a maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo „všetkého", t. j. zo skutočne dosiahnutého príjmu/vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 7 %),
  • nie je určený pre SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu. Suma preddavku je vypočítaná a oznámená v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2019.

Pozor: Ak ste v roku 2020 platili preddavok v rozpätí od 70,91 € do 76,44 € (resp. ak ste osoba so zdravotným postihnutím a platili ste v rozpätí od 35,45 € do 38,22 €), v roku 2021 musíte uhrádzať najmenej nové minimum 76,44 €, resp. 38,22 €. Odporúčame vám myslieť na to pri zmene trvalého príkazu v banke, resp. pri prvej úhrade novej sumy vo februári 2021 za január 2021.

 1. platiteľ dividend (spoločnosť, ktorá vypláca dividendy): minimálny preddavok nie je určený a maximálny je najviac 65 520,00 € (vypočítaný ako 60-násobok 1 092 € Ø mesačnej mzdy)