Pobočka Zvolen

Bezplatné Wifi pripojenie
Bezbarierový prístup

Otváracie hodiny

Pondelok: 08:00-12:00 a 13:00-16:00
Utorok: 08:00-12:00 a 13:00-16:00
Streda: 08:00-12:00 a 13:00-17:00
Štvrtok: 08:00-13:00
Piatok: 08:00-12:00 a 13:00-15:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Adresa

Map-pin icon Námestie SNP 25, Zvolen

Ako nás nájdete

Pre Zvolenčanov - sídlime v centre mesta neďaleko Evanjelického kostola sv. Trojice. Našu pobočku nájdete v pasáži vedľa reštaurácie Seasons.
Pre klientov žijúcich mimo Zvolena - na hlavnej svetelnej križovatke pod zámkom odbočte smerom na západ (k Technickej univerzite). Za ďalšou svetelnou križovatkou odbočte vpravo na Ulicu Štefana Moyzesa. Na najbližšej križovatke choďte doprava na Študentskú ulicu a na jej konci odbočte doľava. Nachádzate sa na Námestí SNP, pobočka sa nachádza v pasáži pri reštaurácii Seasons.
Klienti majú možnosť plateného parkovania priamo pred pobočkou.

BeFunky_barierless.jpgPobočka má zabezpečený bezbariérový prístup.


Agenda pobočky

Pokladňa

Pokladňa je otvorená v čase otváracích hodín pobočky.

Poistenci môžu:

 • Podať si prihlášku pri zmene zdravotnej poisťovne
 • Podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (pri narodení dieťaťa alebo príchode zo zahraničia)
 • Prevziať Baby box
 • Získať informácie o našich službách a o výhodách pre poistencov
 • Požiadať o vystavenie preukazu poistenca kombinovaného s Európskym
 • preukazom zdravotného poistenia alebo Náhradného certifikátu k Európskemu preukazu zdravotného poistenia
 • Požiadať o aktivovanie služby elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)
 • Odovzdať rôzne potvrdenia, medicínske doklady, návrhy, preberacie protokoly a žiadosti (napr. o kúpele, zdravotné pomôcky, príspevok u nezmluvného lekára, preplatenie starostlivosti v zahraničí)
 • Prevziať si vitamíny pre bezpríspevkových darcov krvi
 • Požiadať o vysvetlenie nejasností v registri poistencov a platiteľov, dlhov a upomienok, EÚ a iných formulárov, zmenu osobných údajov
 • Požiadať o výpis zo zdravotnej karty poistenca

Platitelia môžu:

 • Odovzdať mesačné výkazy, hromadné oznámenia, registračné listy a rôzne potvrdenia
 • Vyzdvihnúť si rôzne potvrdenia a dostať informácie o svojich dlhoch
 • Vybaviť zmenu osobných údajov, nejasnosti v registri platiteľov
 • Požiadať o aktivovanie služby elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)
 • Zaplatiť preddavky na zdravotné poistenie (platbou v hotovosti)

Poskytovatelia môžu:

 • Odovzdať zúčtovacie dávky, faktúry, dobropisy a ťarchopisy
 • Požiadať o aktivovanie služby elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)