Elektronické žiadosti vybavujeme o polovicu rýchlejšie

Najrýchlejšie vieme reagovať vtedy, keď k nám žiadosť príde od vás, prípadne od vášho lekára z Elektronickej pobočky. Odpadá totiž čas potrebný na doručenie a spracovanie papierového tlačiva aj na doručenie odpovede vám alebo lekárovi, preto elektronicky prijaté žiadosti vybavujeme o polovicu rýchlejšie ako papierové.

Čo teda môžete urobiť pre to, aby ste mali od nás vyjadrenie k vašej žiadosti čo najrýchlejšie? Zašlite nám ju prostredníctvom Elektronickej pobočky alebo v prípade žiadostí o liečbu, lieky alebo pomôcky o to poproste svojho lekára. Žiadosti, ktoré možno zasielať elektronicky, sú nižšie vyznačené.

Dôležité upozornenie

Termín spracovania žiadostí sa počíta odo dňa doručenia dokumentov do zdravotnej poisťovne. Lehoty na spracovanie dokumentov sú orientačné. V prípade neúplností žiadosti, či nutnosti overenia údajov uvedených v žiadosti, môže dôjsť k zdržaniu a oneskoreniu prisľúbeného termínu schválenia žiadosti.

Tieto žiadosti vybavujeme rýchlejšie

Zdravotná starostlivosť

Tieto návrhy nám zasielajú odporúčajúci lekári prostredníctvom špeciálneho elektronického formuláru  alebo v papierovej podobe. Papierové dokumenty spracujeme do 10 pracovných dní, elektronické do 5 pracovných dní. Výnimku tvoria refundácie zahraničnej liečby vybavované spravidla do 30 pracovných dní od doručenia žiadosti k nám.

Preukazy a poistenie

  • Prihláška do zdravotnej poisťovne
  • Nový preukaz poistenca
  • EÚ formuláre
  • Výpis z účtu poistenca
  • Odpoveď na emailové požiadavky

Platenie poistného

Elektronicky poslanú žiadosť vybavíme spravidla do troch pracovných dní, papierovú do šiestich pracovných dní.

  • Splátkový kalendár
  • Potvrdenia o stave záväzkov a pohľadávok
  • Námietky voči zaradeniu do zoznamu dlžníkov