Ambulancia dopravnej zdravotnej služby

Ambulancia dopravnej zdravotnej služby zabezpečí v prípade potreby pacientovi prevoz do zdravotníckeho zariadenia, medzi zdravotníckymi zariadeniami a po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotného zariadenia.

Prevoz pacienta ambulanciou dopravnej zdravotnej služby zo zdravotných dôvodov je hradený zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Návrh na prevoz určuje ošetrujúci lekár na základe stavu, charakteru a rozsahu zdravotnej starostlivosti.

Poplatky neplatí

Od poplatku za služby súvisiace s dopravou je oslobodený poistenec:

  • zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,
  • poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba – pacient počas liečby neplatí poplatky za dopravu; poplatok za odpravu platí, ak ju potrebuje aj na kontrolné vyšetrenia po skončení liečby,
  • poistenec, ktorému sa poskytuje kardiochirurgická liečba – po ukončení liečebného procesu poistenec platí poplatok za dopravnú zdravotnú službu,
  • so zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu autom,
  • ktorý je počas hospitalizácie prepravovaný do inej nemocnice.