Čo si treba zobrať do kúpeľov

S dokladmi od Dôvery si starosti robiť nemusíte. Čo však treba mať so sebou?

  • preukaz poistenca
  • občiansky preukaz
  • zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne používate (v množstve, ktoré zodpovedá dĺžke pobytu)
  • potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave od ošetrujúceho lekára staré maximálne 14 dní, ktoré predložíte v kúpeľoch pri vstupnej prehliadke
  • predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré vám zaslalo kúpeľné zariadenie