Hodnotenie nemocníc

Každý rok sa pýtame našich poistencov, ktorí boli hospitalizovaní v niektorej zo slovenských nemocníc, ako boli spokojní. Na základe tisícok výpovedí pacientov zostavujeme rebríček nemocníc, ktorý môžeme nazvať pacientskym rebríčkom.

Našich poistencov sa pýtame na ich spokojnosť s takzvanými hotelovými službami, spokojnosť s prístupom zdravotníckeho personálu a jeho komunikáciou počas hospitalizácie, teda spokojnosť s informovanosťou. Dotazníky pozostávajúce z dvanástich otázok (pri rodičoch hospitalizovaných detí ide o šesť otázok) posielame všetkým poistencom, ktorí boli v predchádzajúcom roku hospitalizovaní kdekoľvek na Slovensku. Respondenti hodnotia nemocnice ako v škole, teda známkami od 1 po 5.

Štandardne sú najvyššie známky udeľované personálu za jeho starostlivosť, nasleduje spokojnosť s informovanosťou pacientov. Najprísnejšieho hodnotenie pravidelne dostáva spokojnosť s takzvanými hotelovými službami, teda so stravou, s ubytovaním a upratovaním.

Žiadny z oslovených pacientov nehodnotí odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy. Avšak kvalitu ubytovania, prístup personálu a svoj subjektívny pocit zlepšenia zdravia po prepustení vie dobre posúdiť každý pacient. Subjektívna spokojnosť pacientov sa zisťuje všade na svete a je jedných z dôležitých ukazovateľov, ktorý berieme do úvahy aj pri rokovaniach s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.