Hospic

Hospic je zariadenie, ktoré slúži na poskytnutie pomoci nevyliečiteľne chorým ľuďom v terminálnom štádiu choroby.

Postup podania žiadosti

  • Navrhujúci lekár (praktický lekár alebo špecialista) vypíše žiadosť o prijatie pacienta do hospicu a odošle ju priamo na adresu zariadenia. Žiadosti nájdete na stránkach jednotlivých zariadení. 
  • Zdravotná poisťovňa túto žiadosť neschvaľuje, o prijatí pacienta rozhoduje konkrétne zariadenie.