Kúpeľná liečba v zahraničí

Kúpeľnú liečbu môžete absolvovať aj v zahraničí. Kúpele v cudzine však musia spĺňať štatút kúpeľného zariadenia a procedúry, ktoré absolvujete, sa musia týkať ochorenia uvedeného v kúpeľnom návrhu.

  1. Ošetrujúci lekár na Slovensku vypíše návrh na kúpeľnú starostlivosť.

  2. Doručíte nám návrh aj s povinnými prílohami a informáciou o mieste a štáte EÚ, kde plánuje pobyt absolvovať.

  3. Návrh posúdime a ak spĺňate všetky podmienky, schválime ho.

  4. Originál návrhu spolu s oznámením o schválení/neschválení vám zašleme späť.

Úhrada za liečbu

Pri úhrade kúpeľnej liečby v zahraničí sa postupujte ako pri refundácii cezhraničnej zdravotnej starostlivosti: Vopred nás požiadajte o schválenie kúpeľnej liečby, uhraďte ju a po návrate domov nás môžete požiadať o vrátenie nákladov.

Náklady vraciame v priemernej sume, ktorú by sme za obdobnú zdravotnú starostlivosť zaplatili zmluvným kúpeľom na Slovensku.

K žiadosti o refundáciu nákladov nezabudnite pripojiť originál schváleného návrhu na kúpeľnú liečbu a originál dokladu o zaplatení kúpeľnej starostlivosti v krajine EÚ.