Neodkladná starostlivosť

Neodkladnú zdravotnú starostlivosť si vyžadujú náhle zmeny zdravotného stavu, ktoré bezprostredne ohrozujú život pacienta. Bez jej rýchleho poskytnutia by mohlo byť vážne ohrozené jeho zdravie alebo by pacient mohol trpieť neznesiteľnými bolesťami. Za neodkladnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj pôrod.

 V týchto akútnych prípadoch je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný poskytnúť pomoc bez ohľadu na to, či má zmluvu so zdravotnou poisťovňou pacienta. Dokonca ani nezohráva rolu, či máme s danou nemocnicou zmluvu alebo nie. Zaplatíme za starostlivosť, ktorú poistenec potrebuje aj nezmluvnému partnerovi, a to v súlade so zákonom o zdravotných poisťovniach.

Aj v prípade, ak má poistenec dlh na zdravotnom poistení, jeho zdravotná poisťovňa je povinná uhradiť neodkladnú starostlivosť, ktorá mu bola poskytnutá.

V  akútnych prípadoch má pacient zabezpečenú aj dopravu do zdravotníckeho zariadenia vozidlom rýchlej zdravotnej pomoci alebo vrtuľníkom záchrannej služby. V prípadne potreby je zabezpečená aj preprava darcov orgánov, tkanív a buniek potrebných na transplantáciu.