Prevoz pacienta do zahraničia a späť

Ak by ste boli hospitalizovaný v zahraničí a lekári by predpokladali, že hospitalizácia potrvá dlhšie, existuje možnosť prevozu do zdravotníckeho zariadenia na Slovensku.

Pre prevoz musia byť splnené tieto podmienky:

 • prevoz a hospitalizácia na Slovensku bude efektívnejšia ako pokračovanie hospitalizácie v zahraničí)
 • pacient dostane rovnakú, prípadne lepšiu zdravotnú starostlivosť
 • prevoz neohrozí zdravotný stav pacienta

Postup

 1. Ošetrujúci lekár v zahraničí dohodne preklad s odborným lekárom rovnakej špecializácie v zdravotníckom zariadení na Slovensku.
 2. Nemocnica v zahraničí nám zašle žiadosť o prevoz pacienta spolu s predbežnou prepúšťacou správou.
 3. Na základe tejto správy náš revízny lekár posúdi, aký typ dopravy je potrebný.
 4. Po obdržaní žiadosti budeme my, prípadne priamo dopravná služba informovať zahraničnú nemocnicu o termíne prevozu.

V žiadosti musí nemocnica v zahraničí uviesť:

 • krátku správu o pacientovi a jeho zdravotnom stave
 • predpoklad ďalšej liečby
 • cenu za deň hospitalizácie v zariadení, kde sa pacient nachádza
 • typ prevozu (potreba lekára alebo zdravotníka pri prevoze)
 • miesto na Slovensku - oddelenie/nemocnicu a meno primára oddelenia, s ktorým bol preklad dohodnutý

Prevoz nie je hradený, ak ide o:

 • prevoz z nemocnice domov
 • prevoz bez potreby prítomnosti zdravotníckeho personálu
 • prevoz telesných pozostatkov