Prevoz vrtuľníkom

Prevoz vrtuľníkom uhradí zdravotná poisťovňa vo výnimočných prípadoch.

Prevoz vrtuľníkom hradíme v nasledovných prípadoch:
  • pacient je v urgentnom, život ohrozujúcom stave
  • zdravotný stav pacienta si vyžaduje veľmi šetrný transport s vylúčením otrasov