Lieky

Od 1. apríla 2021 prináša zákon zmeny pravidiel limitu spoluúčasti pacienta pri úhrade doplatkov za lieky na recept. Po novom už pacienti nemusia čakať na vrátenie doplatkov od poisťovní, ale výška prepočítaného doplatku sa im zníži hneď pri výbere lieku v lekárni.

Od apríla sa zmena dotkne zatiaľ len detí do šesť rokov veku. Nové pravidlá pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤPS, invalidných a starobných dôchodcov začnú platiť od januára 2022.

Čo je limit spoluúčasti?

Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa pacient spolupodieľa na úhrade lieku. Je to ochranná hranica, ktorá má zabezpečiť, aby vybraní pacienti neplatili za lieky priveľa.

V súčasnosti platí, že ak suma všetkých doplatkov pacienta za lieky prekročí v kalendárnom štvrťroku túto hranicu (limit spoluúčasti), zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú limit spoluúčasti prekročil.

Po novom bude limit spoluúčasti odpočítaný už priamo pri výbere lieku v lekárni a pacienti budú hneď na mieste platiť menej.

Nové pravidlá pre deti do 6 rokov veku

Radi by sme upozornili, že vyjadrenia politikov o bezplatných liekoch pre deti do šesť rokov, sú skresľujúce. V skutočnosti aj naďalej budú rodičia vo viacerých prípadoch za lieky na recept platiť. Napríklad, ak sa pri genericky predpisovaných liekoch nerozhodnú pre najlacnejšiu možnosť.

Nová výška doplatkov

Ak lekár predpíše dieťaťu do 6 rokov veku liek, za ktorý musí pacient doplácať, výška doplatku rodiča bude závisieť od toho, aký doplatok má najlacnejší liek s rovnakou účinnou látkou. Výška doplatku najlacnejšieho lieku sa odpočíta od doplatku predpísaného lieku.

Napríklad:

  • ak lekár predpíše liek XY s doplatkom 7 eur, ale zároveň existuje náhradný liek (s rovnakou účinnou látkou) s doplatkom 2 eurá, tak rodič doplatí za predpísaný liek XY nie 7, ale 5 eur (7-2=5)
  • ak by existoval k predpísanému lieku náhradný liek bez doplatku, tak rodič by za predpísaný liek XY doplácal stále pôvodných 7 eur (7-0=7)
  • ale ak by k predpísanému lieku XY neexistoval lacnejší náhradný liek, v takom prípade by rodič nedoplácal nič (7-7=0)

Rodič bude mať teda na výber, či sa rozhodne pre predpísaný liek s vyšším doplatkom alebo radšej svojmu dieťaťu vyberie náhradný liek bez doplatku alebo s nižším doplatkom.

Čo nevráti limit, vrátime cez 300 + 300

Dobrou správou je, že stále môžete využiť výhodu 300 + 300 a požiadať nás o vrátenie doplatkov za lieky vydané na recept, ktoré zdravotná poisťovňa uhrádza iba čiastočne. To znamená, že ak za lieky pre svoje deti mladšie ako 6 rokov aj naďalej budete musieť doplácať, tieto doplatky vám v rámci výhody vrátime späť.

Kedy nie je možné využiť limit spoluúčasti

Nemôže ho využiť poistenec EÚ, limit spoluúčasti je len pre poistencov verejne poistených v SR.

Čo s doplatkami za január až marec 2021

Pre doplatky, ktoré zaplatil rodič v priebehu januára až marca tohto roku, platia staré pravidlá. Teda časť týchto doplatkov v rámci limitu spoluúčasti vrátime pacientom v priebehu júna 2021.

To znamená, že ak v priebehu prvých troch mesiacov tohto roka prekročia doplatky za lieky pre dieťa do šesť rokov veku 10 eur (0 eur u detí so ZŤP, ZŤPS), tak rodičom vrátime takú sumu, akú by zaplatili v prípade, že by svojmu dieťaťu v lekárni vybrali najlacnejšie lieky pre dané ochorenie.

O vrátenie týchto doplatkov nás netreba žiadať, zdravotné poisťovne tak robia automaticky v rovnakom termíne, ak je čiastka, o ktorú ste limit spoluúčasti prekročili, vyššia ako 3 eurá.

POZOR!

Do uvedenej sumy 10 eur za tri mesiace (limit spoluúčasti) sa nezapočítava každý doplatok v plnej výške! Musí ísť o liek na recept s čiastočnou úhradou zdravotnej poisťovne a zároveň o najlacnejší liek na dané ochorenie. To znamená, že ak lekár predpíše vášmu dieťaťu a vy mu aj v lekárni vyberiete na recept liek, ktorý má lacnejšiu náhradu, do vášho limitu spoluúčasti (10 eur) sa započíta cena tohto najlacnejšieho lieku. Teda nie cena lieku, ktorý ste si v skutočnosti v lekárni vybrali. Volá sa to prepočítaný doplatok. Z toho dôvodu pacientom odporúčame, aby sa lekárov aj lekárnikov pýtali na cenovo najvýhodnejšie lieky.

Nájsť cenovo výhodnejší liek oproti tomu, čo vám predpísal lekár, vám pomôže aj naša služba Výhodné lieky.

Kto má ešte nárok na vrátenie doplatkov

Nárok na vrátenie doplatkov za lieky majú aj ďalší poistenci, pre nich však zmena začne platiť až od 1.1.2022. Do konca tohto roka sa pre nich teda nič nemení.

Ide o:

  • držiteľov preukazu ZŤP, ZŤPS (limit spoluúčasti 12 eur)
  • invalidných a invalidných výsluhových dôchodcov (limit spoluúčasti 12 eur)
  • invalidných osôb bez nároku na dôchodok (limit spoluúčasti 12 eur)
  • starobných dôchodcov (limit spoluúčasti 30 eur)
  • výsluhových dôchodcov (limit spoluúčasti 30 eur)
  • a osoby v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok (limit spoluúčasti 30 eur)

Cena a výška doplatkov za lieky

Cenu a výšku doplatkov za lieky určuje ministerstvo zdravotníctva na základe odporúčaní kategorizačnej komisie. Rozhodnutie ministerstva je záväzné pre všetky zdravotné poisťovne, lekárnikov aj pacientov.

Vysokým doplatkom za lieky sa môžete vyhnúť tak, že sa budete vopred informovať o cene lieku. V prípade, že to váš zdravotný stav dovoľuje, vám lekár môže predpísať alebo lekáreň vydať iný (lacnejší) liek než ten, ktorý užívate doteraz.

Sú lacnejšie lieky rovnako účinné?

Akýkoľvek liek na slovenskom trhu musí spĺňať náročné kritériá na účinnosť, bezpečnosť a kvalitu. Lacnejší generický liek má rovnaké účinné látky a je rovnako bezpečný a kvalitný ako drahší originálny liek.

Drahšie originálne lieky vznikli ako výsledok náročného farmaceutického výskumu a náklady na výskum sa prejavujú aj na ich cene. Lacnejšie lieky sa volajú generiká. Sú kópiou originálov, takže na ich vývoj a výrobu nebol potrebný dlhodobý predklinický a klinický výskum. Majú však rovnaké účinné látky, sú rovnako bezpečné ako originálne lieky a komplexným skúšaním bola dokázaná ich biologická rovnocennosť.