Chirurgia

Chirurgia zahŕňa početné špecializácie a pododbory, ktoré pokrývajú celé spektrum diagnostických a liečebných metód. Patrí sem tradičná operačná a konzervatívna chirurgia, cievna aj onkologická chirurgia. Laparoskopické operácie, miniinvazívne výkony a videoasistované výkony minimalizujú operačné vstupy aj celkovú záťaž pre pacienta.

Hradené výkony

Z prostriedkov verejného zdravotného poistenia vám uhradíme každý výkon realizovaný zo zdravotných dôvodov. Výkon, ktorý nie je uvedený v Zozname zdravotných výkonov určených pre jednotlivé ochorenia, vám môžeme plne alebo čiastočne uhradiť len s predchádzajúcim súhlasom nášho revízneho lekára. Žiadosť o takýto súhlas podáva do poisťovne lekár, nie pacient.

Korekčné, plastické a estetické výkony

Tieto výkony sú hradené z verejného zdravotného poistenia len v prípadoch, ak sú medicínsky opodstatnené, teda ak sú indikované zo zdravotných dôvodov, napríklad pri popáleninách. Výkony požadované poistencom z estetických dôvodov vám nepreplatíme.

Doplatky za nadštandardné ošetrenie

Ošetrujúci lekár môže požadovať doplatok za nadštandardné ošetrenie, ktoré prekračuje rámec verejného zdravotného poistenia. Tieto poplatky je však povinný uviesť v cenníku a vopred na ne upozorniť pacienta.

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!