Informácie o špecializovanej starostlivosti

Ide o trvalú špeciálnu starostlivosť o pacienta, ktorý si to vzhľadom na svoj zdravotný stav vyžaduje. Navrhuje ju lekár špecialista.

V praxi to znamená, že takýto pacient chodí na pravidelné vyšetrenia a špecialista mu ordinuje liečbu, ktorú môže predpisovať na jeho odporúčanie všeobecný lekár.

Dispenzárna starostlivosť by mala zabezpečiť, že zdravotný stav pacienta sa nebude zhoršovať a bude mať trvalú zdravotnú špecializovanú starostlivosť.

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom