Vyšetrenie z kvapky krvi (CRP)

Vyšetrenie hladiny CRP v krvi spoľahlivo odlíši vírusovú a bakteriálnu infekciu anahrádza tak doterajšie vyšetrenie sedimentácie krvi, ktoré bolo menej presné a navyše zdĺhavé. Zvýšené CRP signalizuje, že v organizme prebieha chorobný zápalový proces. Spresnenie základnej diagnózy si ale vyžaduje ďalšie vyšetrenia.

CRP vyšetrenie je rýchle a bezbolestné. Malé pichnutie do prsta si vaše dieťa vo väčšine prípadov ani nevšimne.

Úhrada za vyšetrenie

Vyšetruje lekár vaše dieťa z kvapky krvi? Toto vyšetrenie, známe ako CRP, preplácame lekárom pediatrom nad rámec pravidelných mesačných platieb. Takže zaň u pediatra neplatíte.

Baktéria alebo vírus

Lekárovi však pomôže odhaliť, či ochorenie, ktoré ho trápi spôsobili baktérie alebo vírusy. Následne môže nasadiť vhodnú liečbu a nemusí vaše dieťa zaťažovať antibiotikami, ak to nie je nevyhnutné.

Pozor na antibiotiká

Pri nadmernom a neefektívnom užívaní antibiotík sa totiž telo stane voči nim rezistentné, čo má za následok, že keď ich budete naozaj potrebovať, už vám na vaše ochorenie nezaberú.

Všetkým deťom poisteným v Dôvere vyšetrenie CRP u pediatrov kompletne preplatíme.


Pomohol vám tento článok?