Desatoro Dôveráka

V spoločnosti Dôvera sa pri svojej práci riadime hodnotami, ktoré naša značka reprezentuje. Nepripúšťame správanie, ktoré by mohlo ohroziť našu integritu, poškodiť náš hospodársky výsledok alebo negatívne ovplyvniť prostredie, v ktorom pôsobíme. Úlohou etického kódexu je pomáhať zamestnancom konať čestne a správne voliť najmä v prípadoch, kde rozlíšenie medzi etickým a neetickým nie je jednoznačné.

1. Rešpektujeme sa navzájom

Neriešime pohlavie, národnosť, rasu, iné vierovyznanie či akýkoľvek hendikep našej kolegyne či kolegu. Zistiť viac.

2. Udržujeme korektné vzťahy

So všetkými tam vonku, s poistencami aj poskytovateľmi, platiteľmi, dodávateľmi aj s verejnými inštitúciami konáme diskrétne, dôverne a zdvorilo. Zistiť viac.

3. Netolerujeme korupciu

Neponúkame úplatky v snahe ovplyvniť kompetentné osoby a získať tak výhodu pre Dôveru. Zistiť viac.

4. Vyhýbame sa konfliktu záujmov

Konáme v súlade s tým, čo je najlepšie pre Dôveru a nie s tým, čo nám prináša osobný prospech. Zistiť viac.

5. Nedáme sa uplatiť

Malé pozornosti a darčeky od našich partnerov neovplyvnia naše nestranné rozhodnutie. Zistiť viac.

6. Politické témy idú bokom

Akékoľvek politické aktivity či členstvo v politických stranách riešime ako súkromné osoby, nie ako zamestnanci Dôvery. Zistiť viac.

7. Hráme férovo

Informácie získavame poctivo, bez nátlaku, nezatajujeme a neskresľujeme fakty s cieľom získať výhodu pre Dôveru. Zistiť viac.

8. Osobné údaje chránime ako oko v hlave

Citlivé údaje všetkých osôb, ktoré máme spracúvame podľa platných pravidiel. Zistiť viac.

9. Mlčať je zlato

Nevynášame dôverné informácie a naše know how si necháme pre seba. Zistiť viac.

10. Dbáme na dodržiavanie pravidiel

Riadime sa etickým kódexom a upozorníme na nevhodné správanie iných. Zistiť viac.