Dodržiavanie etického kódexu

  1. Etický kódex spoločnosti Dôvera sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spoločnosti vrátane vedenia spoločnosti.
  2. Keďže spoločnosť Dôvera očakáva, že jej partneri budú spoločne s jej zamestnancami tento kódex dodržiavať a jeho princípy ďalej rozvíjať, bude tento kódex sprístupnený na webovej stránke Dôvery.
  3. Ak sa zamestnanci spoločnosti stretnú s porušením alebo podozrením na porušenie Etického kódexu, prípadne si nie sú istí, ako postupovať v konkrétnej pracovnej situácii, obrátia sa elektronicky na e-mailovú adresu [email protected]. Spoločnosť každý podnet prešetrí a o výsledku bude zamestnanca informovať.
  4. Zamestnanec, ktorý oznamuje podozrenie z porušenia tohto kódexu, nebude sankcionovaný a nijakým spôsobom znevýhodňovaný.