Faktom je, že na to, aby mohla štátna poisťovňa vynakladať viac prostriedkov na liečbu svojich poistencov, dostáva v rámci takzvaného prerozdeľovacieho mechanizmu zdroje aj od súkromných poisťovní.

Ako to funguje?

Štátna zdravotná poisťovňa má v porovnaní so súkromnými v súčasnosti vyšší pomer starších, chronicky chorých pacientov. Tí si vyžadujú vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť. Na Slovensku od roku 2010 existuje spravodlivý a transparentný prerozdeľovací mechanizmus, na základe ktorého súkromné zdravotné poisťovne odvádzajú podstatnú časť svojich vyzbieraných finančných prostriedkov tej štátnej.

Pri delení peňazí sa v rámci prerozdeľovacieho mechanizmu zohľadňujú informácie o výške zaplateného poistného, veku, pohlaví a diagnóze poistencov. To je dôležité najmä v prípade chronicky chorých pacientov, ako sú napríklad diabetici, ľudia s autoimunitnými ochoreniami či hemofíliou, ktorých liečba stojí viac než liečba bežného pacienta. Treba dodať, že nákladovosť liečby sa posudzuje podľa informácií a skúseností z predchádzajúceho roka.

Vďaka tomuto mechanizmu, ktorý je odborníkmi považovaný za jeden z najlepších v Európe, VšZP získala len v roku 2019 vyše 272 miliónov eur od súkromných zdravotných poisťovní na to, aby sa mohla postarať o svojich nákladnejších poistencov. Súkromné poisťovne naopak o časť svojich vyzbieraných prostriedkov prišli. Opakuje sa to každý rok.

Zodpovedné hospodárenie ako kľúč k úspechu

Napriek tomu, že súkromné zdravotné poisťovne časť svojich zdrojov poskytnú štátnej poisťovni, vedia hospodáriť efektívne. Nielen to, s finančnými prostriedkami, ktorými disponujú, nakladajú tak, že dokážu prinášať nové benefity pre svojich poistencov. Aj preto každoročne prejdú do súkromných poisťovní z tej štátnej desiatky tisíc poistencov.

Základom efektívneho hospodárenia je elektronizácia, správne nastavenie administratívy, procesov, fungovania pobočiek a komunikácie s klientmi. Kým napríklad v štátnej poisťovni pripadá aj po znížení počtu zamestnancov na jedného zamestnanca zhruba 1500 poistencov, v zdravotnej poisťovni Dôvera je to o tisíc poistencov viac.

Inovácie prinášajú úspory

Poisťovňa Dôvera je tiež priekopníkom v inováciách a vo vzdelávaní, vďaka čomu neustále zlepšuje služby pre svojich poistencov a zároveň zvyšuje svoju prevádzkovú efektivitu.

Už v roku 2013 napríklad Dôvera spustila prvú plne funkčnú elektronickú pobočku na trhu. Kým štát za takmer 15 rokov nalial desiatky miliónov eur do systému elektronického zdravotníctva, Dôvere na spustenie e-pobočky stačil jeden rok a 3 milióny eur. Nasledoval elektronický recept v roku 2015 či funkcionalita e-Lab - online, čo je vlastne zdieľanie laboratórnych vyšetrení. Dôvera ju zaviedla ako jediná poisťovňa v roku 2018.

Tieto funkcionality priniesli úspory v desiatkach miliónov eur, či už z nákladov na lieky, alebo z obmedzenia duplicít pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Investície do vzdelávania pacientov v úzkej spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti tiež prinášajú úspory. Dôvera ich premieňa na zdravotné benefity pre pacientov v podobe kvalitnejšej diagnostiky či lepších výsledkov liečby. Za tri roky sa napríklad vďaka vzdelávaniu podarilo Dôvere znížiť spotrebu antibiotík o 10 percent či dosiahnuť priaznivejšie výsledky pri liečbe diabetikov. Ročne to prináša úsporu približne 80 až 150 eur na jedného pacienta.