Odborné konferencie

Prezentácie k odborným konferenciám

Slovenské zdravotníctvo 2016, HN konferencia
Trend konferencia Digital Hospital 2016
12. apríl 2016, Bratislava
Trend konferencia Zdravotnícky manažment 2014
15.-16.október 2014, Bratislava
Health Care Forum, Efektívny manažment kvalitného zdravotníctva
27.-27.máj 2014, Bratislava
Trend konferencia Zdravotnícky manažment 2013
15-16.október 2013, Bratislava
HN konferencia
26.september 2013, Bratislava
Legislatívny seminár HPI
19.marec 2013, Bratislava
Trend konferencia
HN konferencia
29.november 2012, Bratislava
Fórum nezávislých názorov
30. november- 1. december  2012, Banská Bystrica