Poctivá súťaž

  1. Zamestnanci spoločnosti nesmú na získavanie informácií o konkurencii využívať nevhodné prostriedky, konať (alebo nabádať iných na ich využitie) v rozpore s ich povinnosťami alebo sa snažiť získať pre spoločnosť neoprávnené výhody.
  2. Spoločnosť sa nezúčastňuje  na nezákonných dohodách ani na protiprávnych pokusoch riadiť trhový vplyv medzi konkurenciou. Spoločnosť neodmieta poskytnutie informácií ani nezatajuje, neskresľuje alebo nepredkladá s oneskorením žiadne informácie, ktoré regulačné orgány požadujú na výkon ich kontrolných činností a riadne s nimi spolupracuje.
  3. Spoločnosť Dôvera sa vyhýba kontaktu s konkurentmi, ktoré by mohli vytvárať čo i len zdanie nepatričných dohôd, či už ide o osobný, písomný, telefonický kontakt či prostredníctvom e-mailu.
  4. Zamestnanec sa nesmie zapájať do žiadnych činností, ktoré by boli v rozpore s pravidlami poctivej hospodárskej súťaže a musí zabrániť čo i len náznaku možného porušenia predpisov.