Politická angažovanosť

  1. Spoločnosť nefinancuje politické strany, ich kandidátov alebo ich zástupcov. Spoločnosť sa zároveň zdržiava akéhokoľvek priameho alebo nepriameho vyvíjania nátlaku na politikov s cieľom presadzovania svojich obchodných záujmov a ani ich nepresadzuje prostredníctvom členstva svojich zamestnancov v politických stranách.
  2. Spoločnosť Dôvera nebráni zamestnancom uskutočňovať ich politické aktivity. Tieto aktivity zamestnanci vykonávajú výlučne ako súkromné osoby, nie ako reprezentanti spoločnosti.
  3. Politické sympatie alebo členstvo zamestnancov v niektorej politickej strane alebo politickom hnutí nesmie mať žiaden negatívny dosah na riadny a poctivý výkon práce zamestnancov spoločnosti.