DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. neeviduje ponuku nižšej ceny bodu.

V Bratislave dňa 30.06.2022