Typ zdravotnej starostlivosti /
špecifikácia výkonov
Výška ceny
Pri zdravotných výkonoch v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore: ortopédia, otorinolaryngológia, úrazová chirurgia -10% oproti zazmluvneným cenám

V Bratislave dňa: 30.12.2022