Dôvodom je fakt, že podľa aktuálne platnej legislatívy - zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie sú opravy špeciálneho zdravotníckeho materiálu hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.