Výročné správy

Informácie o našej činnosti a hospodárení, o zabezpečovaní a financovaní zdravotnej starostlivosti, o produktoch a službách pre klientov, zverejnené vo výročných správach.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Výročná správa za rok 2023
Výročná správa za rok 2022
Výročná správa za rok 2021
Výročná správa za rok 2020
Výročná správa za rok 2019
Výročná správa za rok 2018
Výročná správa za rok 2017
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2015
Výročná správa za rok 2013
Výročná správa za rok 2012
Výročná správa za rok 2011
Výročná správa za rok 2010
Výročná správa za rok 2009
Výročná správa za rok 2008
Výročná správa za rok 2007
Výročná správa za rok 2006
Výročná správa za rok 2005

Apollo zdravotná poisťovňa

Výročná správa za rok 2008
Výročná správa za rok 2007
Výročná správa za rok 2006